SEARCH
  Close this search box.

  Kvalitetssäkring av hälsoapplikationer

  Digital hälsoinnovation är en möjliggörare för god och säker vård och en bättre hälsa för individen. För att innovationerna ska nå sin fulla potential behöver företag, akademi, offentlig sektor och individ bättre kunna nyttja den hälsodata och digitala teknik som finns tillgänglig, eller har potential att utvecklas. Aktörerna behöver därför i olika skeden kunna kvalitetssäkra för att säkerställa att de uppfyller alla nödvändiga standarder och krav.

  Brist på enhetliga standarder

  En stor utmaning ligger bland annat i bristen på globala kvalitetssäkringsstandarder för hälsoapplikationer. Detta försvårar tolkningen, skapar en osäker marknad och därmed också en ojämlik användning av hälsoapplikationer.

  Individer nyttjar digitala hälsoapplikationer för att hantera sin hälsa oavsett om de är kvalitetssäkrade, eller rekommenderade av hälso- och sjukvården.​ DigitalWell Arena driver därför nationellt frågan om gemensamma standarder för kvalitetssäkring tillsammans med andra nyckelaktörer.

  Kvalitet vid test och implementering av digitala hälsotjänster

  DigitalWell Arena bidrar med kunskap och processer som stöttar både företag och offentlig sektor att genomföra trygga och säkra tester, och i förlängningen även implementering av digitala hälsotjänster.

  Kunskap kring test är en avgörande kvalitetsfaktor vid utveckling av nya, digitala hälsotjänster. Innovativa företag är beroende av test i tidiga skeden för att förstå vad som krävs när tjänsten ska utvecklas och för att verifiera såväl tekniska som användarrelaterade behov och utmaningar. När tjänsten blir mer färdig behövs test i verkliga miljöer för att verifiera att tjänsten fungerar tillfredställande för beställare, användare och investerare.

  Tillgängligheten till testmiljöer är därför avgörande. Offentlig sektor är en drivande aktör och kan genom att tillgängliggöra verkliga testmiljöer bidra till att fler innovationer förverkligas och att framtidens hälsotjänster utvecklas. En annan viktig roll för offentlig sektor är att öka kunskapen om möjligheterna med digital teknik i den egna verksamheten.

  Ledning och verksamhet i offentlig sektor behöver känna stor trygghet i att såväl tester, som implementering genomförs på ett säkert sätt och att de tjänster som används uppfyller lagar och regler. Interaktionen med innovativa företag och digital teknik väcker ofta komplexa frågor och kan kräva bred kunskap, som kan vara svår att samla. Det ställer också krav på resurser, vilket många gånger kan vara svårt att frigöra i offentliga organisationer.

  Projekt för nordiskt kvalitetsramverk

  DigitalWell Arena driver nu ett projekt i samarbete med fem andra aktörer för att öka kunskapen kring hur tillgängliggörande av nya digitala lösningar för hälsa kan ökas genom ett tydligt nationellt och nordiskt ramverk.

  DigitalWell Arenas tjänster för kvalitetssäkring

  Clearing and analysis of product or service based on usability, interoperability, laws and regulations and information security. For whom: companies that have a beta version or later, or the public sector that wants more information about a service before, or during testing. The screening is for 30 hours.

  The need to carry out safe and secure tests for the public sector and companies together is large as the demand for new services is expected to increase as the challenges become greater. By conducting these tests in real environment direct benefits and synergy effects are created for both organization and users and the development of the digital service. It also generates new knowledge and knowledge dissemination.

  Method support test in real environment

  Together with Karlstad University and Telia, DigitalWell Arena has developed a test environment where companies, the public sector and academia can test new innovative services with 5G.
  Read more about the 5G test environment here

  Analysis of benefit and effect during, or after ongoing tests is carried out using models for benefit calculation. With the support of the cutting-edge research at Karlstad University, more extensive studies can also be carried out to shed light on various aspects regarding the benefit and effect of the tested service. For companies and the public sector that want to be able to demonstrate effects av tested service. 

  Contact

  Marie Granander

  Process Manager
  marie.granander@compare.se

  eu_fond_logo

  EUROPEAN UNION – EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

  The regional project DigitalWell is financed by the European Union - European Regional Development Fund. The purpose of DigitalWell is that we will together develop digital solutions for needs in welfare with the user's own abilities in focus.