SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Karlstad söker digital tjänst som ökar stadens tillgänglighet

  Karlstad förbereder en andra upphandling med stöd av Demand Acceleration. Den här gången är målet att skapa en tjänst som öppnar upp stadens utbud för fler.

  Karlstads kommun undersöker möjligheten att upphandla en digital tjänst som kan få människor med kognitiva utmaningar att i större uträckning, självständigt ta del av stadens utbud. Det kan exempelvis handla om kultur, föreningsliv och olika aktiviteter som ger ett rikare liv. En RFI (Request For Information) har gått ut för att sondera marknadens intresse och kunnande för att möta behovet. Syftet är att få kontakt med innovativa bolag och entreprenörer för att få en bild över möjliga lösningsförslag.

  Växande målgrupp

  ”Idag finns cirka 200 000 personer i Sverige som har någon form av kognitiv svikt. Det känns väldigt bra att vi i Karlstad tar ett initiativ för att bättre tillgängliggöra stadens utbud, och skapa en tjänst som förhoppningsvis kan spridas till hela landet”, säger Ann-Sophie Gustafsson, utvecklingsledare på vård- och omsorgsenheten i Karlstad.

  Tidigare upphandling gav resultat

  ”Vägledning i staden” är en innovationsutmaning från Karlstads kommun och DigitalWell Arena. I nästa skede är ambitionen att genomföra en upphandling med stöd av Demand Acceleration-metodik. Det innebär att kommunen upphandlar ett innovationsarbete, där flera bolag kan delta för att utveckla en digital tjänst i nära samarbete med verksamheten. 

  Nyligen användes samma metodik för att upphandla ett utbildningsverktyg för vården. I den processen upphandlades initialt sju bolag – innan Virotea slutligen tilldelades ett avtal för att utveckla den slutliga tjänsten.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.