SEARCH
Stäng den här sökrutan.

VR-tjänst sprids i offentlig sektor efter unik upphandling

En VR-tjänst för att utbilda vårdpersonal sprids nu i landet. Tjänsten är den allra första som utvecklats genom Demand Acceleration, en helt ny upphandlingsmetodik.

Genom att testa en ny upphandlingsmetodik ville Karlstads kommun skapa en bättre lösning för att utbilda vårdpersonal i att hantera utmanande situationer. Syftet var att öka förståelsen för kunder med kognitiv svikt, en samlingsdiagnos som bland annat innefattar demens.

Initialt upphandlades sju bolag för att delta i innovationsprocessen. I de olika faserna för Demand Acceleration-metodiken itererade sedan bolagen med vård- och omsorgsenheten i Karlstads kommun. Slutligen valdes den lösning som bedömdes ha störst potential att lösa uppgiften ut, där Virotea blev det bolag som fick utvecklingskontraktet.

Alla upphandlade bolag bidrar med insikter

I processen kunde bra idéer från samtliga bolag som upphandlades komma till nytta, men där Virotea ändå har full äganderätt till den slutliga tjänst som har utvecklats. Det nya VR-verktyget finns sedan årsskiftet tillgängligt för utbildningar i Karlstads kommun.

– Det här sättet att utbilda leder till djupinlärning, man får både förståelse för varför vissa situationer kan uppstå och hur de kan upplevas för en person med kognitiv svikt. Det ger även kunskaper om hur man på bästa sätt kan undvika sådana situationer, säger Sonja Mirkovic, undersköterska på vård- och omsorgsenheten i Karlstads kommun.

Titta på filmen för att få en djupare inblick i arbetet med att skapa VR-tjänsten genom den nya upphandlingsmetodiken. 

En viktig princip för de tjänster som upphandlas enligt Demand Accelerator-metodiken är att de ska vara skalbara och intressanta för en större målgrupp inom offentlig sektor. Det gynnar både den första kunden, som inte behöver ta hela kostnaden, samt det utvecklande bolaget – som får en större affärspotential och en tjänst som är livskraftig över tid.

Tjänster kan spridas inom offentlig sektor

Eftersom Karlstads upphandling var den allra första enligt Demand Accelerator-metodiken blir det också ett test kring hur dessa principer fungerar i praktiken. Hittills ser resultatet väldigt lovande ut, där tjänsten ”Virotea ED” nu sprids till fler och fler kommuner.

– Vi började försäljningen strax innan jul, och vi har redan tre andra kommuner som köpt tjänsten. Dessutom har vi inlett testperioder i sju andra kommuner och många andra intressenter hör sig för, säger Ivan Perlesi, vd för Virotea.

Företag ser stor nytta med samarbetet

Han är positivt överraskad av hur Demand Acceleration-metodiken och samarbetet med Karlstads kommun både påverkat utvecklingen av tjänsten och intresset bland andra kunder inom offentlig sektor.

– Jag har jobbat inom LSS och visste att vi hade ett värdefullt verktyg, men jag visste inte riktigt hur många andra kommuner som delade Karlstads utmaning kring kompetensutveckling. Karlstad har verkligen hjälpt till att bana väg för tjänsten, dels genom intresset för den nya metodiken men kanske framför allt som engagerad referenskund.

Demand Accelerator-metodiken är utformad i DigitalWell Arena och förenar skalbar innovationsupphandling med inkubation.

Här kan du läsa mer om Demand Acceleration.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.