SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Stjärnhuset kan bli modell för framtidens omsorg

  I Stjärnhuset ska digital teknik bidra till att öka de boendes självständighet. Jill Mattsson, chef för Karlstads trygghetsboenden, talar om ett paradigmskifte – där tekniska hjälpmedel också behövs för att få handkraften att räcka till.

  I det nyöppnade trygghetsboendet finns teknik som möjliggör en ökad självständighet för de boende. Exempel på det är fåtöljer med elektrisk styrning för lyfthjälp som underlättar när man ska resa sig, automatiska spol- och torkbidéer och trygghetskameror.

  Enligt Jill Mattsson kan olika professioner inom omvårdnad ibland präglas av en viss ”hjälpnödighet”. Trygghetslarm är exempelvis bra utifrån just tryggheten, om något akut händer, men används ofta även för mer alldagliga frågor och kan då stressa personalen.  Därför tycker Jill Mattsson att en ny, digital kommunikationstjänst skulle kunna vara intressant att utveckla i DigitalWell Arenas efterfrågeaccelerator.

  Digital söndagsfika

  – Vilka företag skulle kunna presentera en sådan lösning? En sådan digital tjänst skulle även kunna erbjuda söndagsfika med barnbarnen via nätet. Det är intressant utifrån pandemitider, men också på grund av att många har anhöriga som är spridda över landet, säger Jill Mattsson.

  Jill Mattsson ser ett paradigmskifte, där digital välfärdsteknik blir en pusselbit i att övergå till ett mer personcentrerat arbetssätt.

  Karlstad är en av SKR:s modellkommuner för att testa välfärdsteknik. Tillsammans med DigitalWell Arena finns också en ambition att i Stjärnhuset utveckla nya digitala tjänster.

  – Vi har i Karlstad infört trivselvärdar på samtliga trygghetsboende, både för kunder inom boendet, men också som en kontakt för andra som vill komma in och delta i olika sociala aktiviteter. Vi har också visningsskåp för smarta produkter och välfärdsteknik, för att visa hur det kan bidra till ett mer självständigt liv även när man bor hemma, säger Jill Mattsson.

  Grundidén för Stjärnhuset handlar om att öka självständigheten för individen, med det finns också en annan sida av myntet. En snabbt växande andel äldre innebär en utmaning i att få arbetskraften att räcka till, där kan digitala hjälpmedel bli ett viktigt stöd.

  – Vi ska inte spara resurser, men vi ska använda teknik där det är möjligt och använda händer där händer behövs. Teknik är ett viktigt hjälpmedel, det behöver till exempel inte vara en undersköterska som delar mediciner om det kan skötas lika effektivt med en läkemedelsautomat och samtidigt få kunden självständig i det, säger Jill Mattsson.

  Individens behov i fokus

  Det synsättet kopplar också till att kunna möta individen, och inte behandla alla likadant. Det innebär kanske att man får hjälp med alldaglig fysisk ansträngning, för att hushålla med krafterna till en aktivitet man ser fram emot.

  – Det är lite av ett paradigmskifte, från ett funktionsbevarande arbetssätt till ett personcentrerat arbetssätt för hela teamet runt kunden. Vi har genom åren upplevt att många känner sig ensamma och att det är långa dagar. Det behöver finnas en meningsfull vardag och saker man vill komma upp till, säger Jill Mattson.

  Teknik som utgår från behov

  De boende på Stjärnhuset har hämtats från den ordinarie kön till särskilt boende, och har således inte önskat ett boende med högre teknologisk standard.

  – Jag tror det handlar om att inte sälja i en massa ny teknik, utan utgå från de behov som finns. Personalgruppen är oerhört viktigt, får vi inte med oss dem som nytänkare kommer vi ingenstans, då kan vi ha hur mycket teknik som helst. Personalen är i grund och botten vårt viktigaste verktyg, och de är väldigt peppade!

  Läs mer om Stjärnhuset

  Personalgruppen på plats i det nya trygghetsboendet. De blir en nyckel för att tekniken ska kunna komma brukarna till nytta, anser Jill Mattsson.
  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.