SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Digital teknik ska öka självständighet på nytt trygghetsboende

  Den 15 april öppnade Stjärnhuset i Karlstad. Trygghetsboendet blir en modell och testbädd för hur digital teknik och nya arbetssätt kan hjälpa boende till ett mer självständigt liv.

  28 boende med somatiska problem och kommer att flytta in i trygghetsboendet i Herrhagen. Förutom det stöd för att klara vardagen som ingår i ett vanligt trygghetsboende finns ambitionen att utveckla något helt nytt. I fokus är de boendes möjligheter att så långt som möjligt leva ett självständigt liv. Stjärnhuset blir ett modellboende där ny teknik, moderna hjälpmedel och digitala tjänster ska bidra till det.

  Det handlar exempelvis om att möbler och fysiska hjälpmedel ska anpassas för att de boende så långt som möjlig ska kunna klara att förflytta sig själva. Lika viktigt är att åstadkomma en begriplig och överblickbar vardag, där de boende ska kunna göra egna val och självständigt sköta sina sociala kontakter.

  Vill utveckla nya kommunikationslösning

  Ett delmål i projektet är att utveckla en digital lösning som gör det enkelt att orientera sig i vardagen, med information om väder, vilken mat som serveras och information om aktiviteter som sker i huset, eller närområdet. En sådan lösning skulle även kunna hantera personlig information om viktiga händelser och vara ett verktyg för kommunikation med både anhöriga och personal. Tekniken kan även bidra till bättre information om vad som händer i vardagen för att öka tryggheten hos anhöriga.

  Virtuella cykelturer via "Motiview" är ett exempel på teknik i Stjärnhuset som ska bidra till ökad aktivitet och självständighet. I Karlstad finns rullstolsburna personer som efter cykelträning kunnat gå själva med hjälp av rollator.

  Redan från start finns ett antal produkter och tjänster tillgängliga i Stjärnhuset. Bland annat trygghetskameror, olika typer av sensorstyrda larm, automatisk dusch och rekreativa hjälpmedel, som virtuella cykelturer. En viktig del av Stjärnhuset är en öppen inställning till utveckling och test av nya produkter och tjänster, där tekniken ska skapa en sömlös upplevelse för användarna.

  – Stjärnhuset erbjuder från grunden ett basutbud där den tekniska standarden är högre än på ett vanligt trygghetsboende, exempelvis ska alla som har ett behov och klarar av det få tillgång till digitala läkemedelsautomater. Att utveckla tjänster kopplade till kommunikation blir ett viktigt första steg, där vi sedan kan bygga på med fler digitala tjänster som stärker individens självständighet, säger Marie Granander, Processledare på DigitalWell Arena.

  Studie om digital välfärdsteknik och självständighet

  Projektet är ettårigt och drivs av Karlstad kommun tillsammans med DigitalWell Arena. Avdelningen för Omvårdnad vid Karlstads universitet medverkar för att forska kring mätvärden som kan visa hur digital välfärdsteknik kan bidra till ökad självständighet. Det finns tidigare gott om studier om äldres hälsa, däremot saknas studier kring upplevd självständighet.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.