SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Unik accelerator utgår från behov i offentlig sektor

  DigitalWell Arena skapar nu tillsammans med Vinnova en helt unik accelerator – baserad på efterfrågan. Utgångspunkten är att offentlig sektors verkliga behov ska fungera som tillväxtmotor för digitala hälso- och välfärdstjänster i samverkan med innovativa bolag.

  Det normala är att en accelerator utgår från en tjänst eller produkt, och det svenska innovationssystemet är uppbyggt kring att stimulera just utbudet. I efterfrågeacceleratorn är ordningen den omvända, där behoven i offentlig sektor kommer först.

  Hypotesen är att offentlig sektors hälsoutmaningar i betydligt högre grad kan vara innovationsdrivande. Efterfrågeacceleratorn fokus ligger därför på att accelerera interaktionen mellan offentlig sektor och innovativa företag, för att utveckla digitala hälso- och välfärdstjänster som verkligen svarar mot ett behov. En förutsättning är att behovet finns även i andra offentliga verksamheter och kan formuleras på ett sätt som öppnar för innovativa och skalbara lösningar.

  Angriper två utmaningar

  Vinnova skriver i sin beslutsmotivering för att stötta efterfrågeacceleratorn att offentlig sektor idag inte är riggad för att bedöma företagens möjligheter att använda offentliga beställningar som tillväxtmotor. Samtidigt är de unga och mindre företagen ovana att ha en offentlig beställare. Efterfrågeacceleratorn beskriver därför ett innovativt sätt att adressera båda problemen, genom sin idé att utveckla två synergiskt samverkande processer.

  Arbetsflödet består huvudsakligen av tre faser: En förberedelse- och behovsfas, en matchningsfas där intressanta bolag väljs ut och slutligen själva acceleratorfasen.

  I efterfrågeacceleratorn kan bolag och offentlig sektor gemensamt utveckla, testa och utvärdera olika lösningar. De erbjuds här olika stödtjänster för att säkra att lösningen är hållbar både kommersiellt och ur verksamhetens perspektiv och skapar ett värde för användarna.

  Lina Svensberg, projektledare för den nya efterfrågeacceleratorn.

  – Den stora vinsten är att vi får möjlighet att jobba tight tillsammans med näringsliv och offentlig sektor. Det gör att vi kan koordinera bland annat kompetens inom juridik, upphandling och informationssäkerhet med såväl användarnas som bolagens perspektiv, och inte minst ett skalningsperspektiv, säger Lina Svensberg, som är DigitalWell Arenas projektledare för efterfrågeacceleratorn.

  Stöd kopplat till kundens behov

  Flera bolag kan delta i samma efterfråge-case, där målet i acceleratorprogrammet är att en eller flera lösningar upphandlas eller tillgängliggörs. För bolagen innebär det att man får en unik möjlighet att få acceleratorstöd som är direkt kopplat till kundens behov, stöd i att uppfylla viktiga krav hos offentlig sektor och möjlighet till test i en verklig miljö.

  En nyckel blir att hitta rätt bolag till de behov efterfrågeacceleratorn identifierar. Här finns starka synergier tack vare den redan existerande acceleratorn, DigitalWell Ventures.

  – Vi har ett starkt nätverk i DigitalWell Ventures i både Norden och Baltikum. Den accelerator som DigitalWell Ventures startat har många beståndsdelar som kommer att ingå även för bolagen i efterfrågeacceleratorn, exempelvis tillgång till investerarnätverk, mentorsprogram och testtjänster, säger Lina Svensberg.

  Fakta: Efterfrågeaccelarator

  • Projektet är initialt 1,5 år och finansieras av Vinnova, DigitalWell Arena och Karlstad kommun. I teamet kring efterfrågeacceleratorn ingår bland annat expertis kring upphandlingsjuridik, digital utveckling, företagsrelationer och investerarrelationer samt testexpertis från Nordic Medtest.
  • Projektets övergripande mål är att utforma, testa och validera verksamhetsprocesser, värdeerbjudanden och affärsmodell för att kunna etablera en skalbar efterfrågeacceleratorverksamhet.
  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.