SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Två miljoner till innovationskraft i Coronakrisen

  Har du en digital produkt eller tjänst som kan göra skillnad i coronakrisen? DigitalWell Arena satsar två miljoner kronor för att stötta företag och entreprenörer som har innovativa idéer med potential att skalas upp för att lösa viktiga behov för hälsa och välfärd.

  Just nu finns ett stort behov av nya, digitala produkter och tjänster som kan stärka människors hälsa och välmående. I en mycket svår situation behöver vi tillvarata och stötta näringslivets innovationskraft. 

  Vad

  Vi söker både nya idéer som kan utvecklas och befintliga produkter och tjänster som kan ställas om och tillämpas på nya sätt. Det kan handla om digitala verktyg som bryter isolering, skapar nya sociala skyddsnät eller på andra sätt stärker oss människor.

  Vill du vara med och göra skillnad i en svår situation? Dela med dig av din idé så kan vi stötta din innovationskraft!

  För vem

  Stöd kan bara ges till juridiska personer och enskilda näringsidkare, för att få stöd behöver du ett organisationsnummer. 

  Så går det till

  Huvudkriterier som din idé ska uppfylla:

  • Vara en digital produkt eller tjänst inom hälsa eller välfärd 
  • Vara en skalbar lösning med potential att bli kommersiellt hållbar
  • Bidra till ett eller flera av de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030

  Vi ser gärna lösningar som snabbt kan nå marknaden.

  Exempel på stöd du kan få:

  • Användardriven prototyping utifrån behov och idéer
  • Utveckling till färdig tjänst utifrån prototyp
  • Vidareutveckling av befintlig tjänst för breddning/alternativa användningsområden
  • Utveckling av affärsmodell för kommersialisering

  Tilldelning och omfattning:

  Beslut om stöd tas av ett innovationsråd bestående av representanter från Compare, Region Värmland, Karlstads kommun, Karlstads universitet och Almi.

  Stödet utgörs av tjänster där omfattningen kommer att bero på hur väl du uppfyller kriterierna, lösningens potential och konkurrens med andra sökanden. Den totala summan på två miljoner kronor fördelas mellan de ansökningar som kommer in och godkänns. Bedömningar görs löpande. 

  Intresserad?

  Nedan kan du läsa mer om de tjänster vi erbjuder och ansöka för din idé.

  Kontakt

  Lina Svensberg

  Process Leader, Entrepreneurship & Commercialization
  +46 (0)761 37 97 68

  Cecilia Karlsson

  Innovation manager DigitalWell Arena
  +46 (0)72 244 32 87

  Satsningen på utveckling av digitala hälsotjänster med anledning av coronakrisen är samfinansierad av DigitalWell Arena och det regionala EU-projektet DigitalWell.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.