Vi stöttar din innovationskraft

DigitalWell Innovationssupport erbjuder kontakter och verktyg för att företag ska kunna utveckla smarta lösningar för framtidens hälsosamhälle. Här kan du läsa om de tjänster vi erbjuder, vilka kriterier din idé behöver uppfylla och ansöka om stöd.

Vi erbjuder tjänster för att:

bekräfta behov & utforma din idé
skapa en digital prototyp
kommersialisera & skala upp

Tjänster för att bekräfta behov & utforma din idé 

Workshopledning: Utforska behov

En 3-timmarsworkshop i syfte att verifiera idén med relevanta personer i din tänkta målgrupp I tjänsten utformande av workshopens innehåll i samråd med entreprenör, inbjudan som går ut i DigitalWell Arenas nätverk samt workshopledning För vem: För dig med en idé eller problemformulering som du vill undersöka närmare.

Workshopledning: Idégenerering och prototyping

En 3-timmarsworkshop i syfte att generera och prototypa idéer med relevanta personer i din tänkta målgrupp. I tjänsten ingår utformande av workshopens innehåll i samråd med entreprenör, inbjudan som går ut i DigitalWell Arenas nätverk samt workshopledning. För vem: Dig som har en idé som är verifierad hos målgruppen i form av innovationsforum, workshop "Utforska behov" eller motsvarande.

Experttimme

En timme för att bolla tankar och frågor med en expert kopplad till ett område inom ramen för DigitalWell Arena. Experttimmar finns inom områden som bland annat användardriven innovation, datasäkerhet, patent- och immaterialrätt, dataanalys och machine learning, open source, GDPR, finansieringsansökan och digitala affärsmodeller. För vem: För idéer i alla stadier av utvecklingen

Innovationsforum i offentlig sektor

En 2-timmarsworkshop tillsammans med relevanta personer ur verksamhet (Region Värmland eller Karlstads Kommun), samt användargrupp, för att verifiera och få tips inför vidare utveckling. För vem: dig som har en idé med offentlig sektor som möjlig kund, eller som har andra beröringspunkter med offentlig sektor.

Tjänster för att skapa en digital prototyp

Experttimme

En timme för att bolla tankar och frågor med en expert kopplad till ett område inom ramen för DigitalWell Arena. Experttimmar finns inom områden som bland annat användardriven innovation, datasäkerhet, patent- och immaterialrätt, dataanalys och machine learning, open source, GDPR, finansieringsansökan och digitala affärsmodeller. För vem: För idéer i alla stadier av utvecklingen

Utformning av digital interaktiv prototyp

Utveckling av en interaktiv prototyp som knyter samman designen och funktionaliteten i din idé. För vem: För dig som har en tidig visualisering av en idé, samt ett utkast till en lean canvas eller motsvarande.

Utformning av konceptprototyp

Kreativt arbete för att hitta insikter och driva fram idéer, en konceptvisualisering och digitalt presentationsmaterial. För vem: För dig som har en tidig visualisering av en idé, samt ett utkast till en lean canvas eller motsvarande.

KTH Innovation Readiness Level assessment ®

Genomgång av idé, produkt eller tjänst utifrån modellen KTH Innovation Readiness, för att ge en helhetsbild över idéns mognad utifrån olika perspektiv och för att kartlägga vilka som är de nästa stegen. För vem: Dig som har minst en tidig visualisering av din idé. Tjänsten kan fås flera gånger av samma företag, i olika faser av utvecklingen.

Tjänster för att kommersialisera & skala upp

Experttimme

En timme för att bolla tankar och frågor med en expert kopplad till ett område inom ramen för DigitalWell Arena. Experttimmar finns inom områden som bland annat användardriven innovation, datasäkerhet, patent- och immaterialrätt, dataanalys och machine learning, open source, GDPR, finansieringsansökan och digitala affärsmodeller. För vem: För idéer i alla stadier av utvecklingen

Juridiskt stöd inför nyemission

Tjänsten innehåller utformning av avtal mellan grundare och investerare, checklista innehållande körschema för den kommande nyemissionen, samt emissionshandlingar som bolagsstämmoprotokoll, teckningslista med mera.
För vem: För bolag som står inför sin första nyemission

Genomlysning av Nordic Medtest

Genomlysning och analys av produkt eller tjänst utifrån användbarhet, interoperabilitet, lagar och förordningar samt informationssäkerhet. För vem: Dig som har en betaversion eller senare.

KTH Innovation Readiness Level assessment

Genomgång av idé, produkt eller tjänst utifrån modellen KTH Innovation Readiness, för att ge en helhetsbild över idéns mognad utifrån olika perspektiv och för att kartlägga vilka som är de nästa stegen. För vem: Dig som har minst en tidig visualisering av din idé. Tjänsten kan fås flera gånger av samma företag, i olika faser av utvecklingen.

Utveckling från prototyp till betaversion/färdig produkt.

Utveckling av tjänst/produkt utifrån de behov entreprenören eller företaget har. För vem: Dig som har en digital prototyp eller motsvarande att utgå ifrån. Det behöver finnas tydlig potential för skalbarhet och lönsamhet och du behöver ha genomgått minst ett KTH Innovation Readiness Level assessment, eller motsvarande, med din produkt.

Vidareutveckling av betaversion/färdig produkt

Vidareutveckling av betaversion/färdig produkt utifrån de behov entreprenören eller företaget har. För vem: Dig som har en betaversion eller färdig produkt som du vill utveckla vidare. Det behöver finnas tydlig potential, vidareutvecklingen leder till ökad skalbarhet och/eller lönsamhet och du behöver ha genomgått minst ett KTH Innovation Readiness Level assessment eller motsvarande med din produkt.

 
Relaterat innehåll
Event

Virtual visit to Norway

Welcome to join a virtual visit hosted by the Estonian Investment Agency with focus on HealthTech, CleanTech and FinTech. Named ‘the most advanced digital society

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.