SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Vinnare 2023

Stort grattis till vinnarna av DigitalWell Award 2023! 
Klicka på namnen för att se en kort film med vinnarna.

Innovationsförmåga genom samverkan

Annika Carlson
Vårdavdelning 102 Kirurgi, Centralsjukhuset Karlstad

Att skapa och bibehålla en god arbetsmiljö kan vara en utmaning för vilken verksamhet som helst, att dessutom lyckas bidra till våra samhällsutmaningar under tiden är värt att uppmärksammas. Denna aktör har genom bra rutiner för kommunikation, tid för reflektion, avlastning från tidskrävande administration och ett ständigt fokus på patientnära vård lyckats skapa en vardag där både personal och patienter trivs. Medarbetarna involveras i kontinuerlig utveckling av verksamheten, och patientperspektivet finns alltid närvarande. Genom samarbete och mod vågar man testa nytt, för att tillsammans med flera aktörer arbeta för att lösa gemensamma utmaningar. I kategorin Innovationsförmåga genom samarbete, grattis Annika Carlson och vårdavdelning 102 på Centralsjukhuset Karlstad!
Se vinnarintervju

Individens delaktighet

Stjärnhusets Tryggetsboende
Karlstads kommun

Denna aktör har genom mod och nytänkande skapat en bättre tillvaro för både personal och boende. De arbetar aktivt för att utveckla de boendes självständighet och medarbetarnas arbetsmiljö. Aktören involverar båda grupperna i utvecklingsarbetet och bjuder också in anhöriga i dialogen. Här används digitala hjälpmedel i första hand, för högre integritet, så händer kan finnas tillgängliga där händer behövs och gör störst nytta. Därigenom har arbetsbelastningen minskat och de boende får större kontroll i sin vardag, samtidigt som resurser frigörs till att skapa en stimulerande vardag. Arbetssättet bidrar också till att öka vanan vid digitala verktyg och därmed till att minska det digitala utanförskapet. I kategorin Individens delaktighet, grattis Stjärnhusets Trygghetsboende och Karlstads kommun!
Se vinnarintervju

Data & digital teknik

Martin Larsson
Habbie HealthTech

Genom användandet av digital teknik erbjuder den här lösningen ytterligare stöd och handledning för personer som är i behov av fysisk träning för att öka sin hälsa. Aktören har tillsammans med vårdgivare, patienter och forskning utvecklat en helt användarcentrerad upplevelse - för både individ och vårdgivare. Den ger vårdgivaren en överblick som möjliggör kontinuerlig anpassning och uppföljning för varje användare. Lösningen motiverar användaren och bidrar därmed till såväl högre följsamhet av behandlingsplanen som individens egenförmåga. I kategorin Data och digital teknik, grattis Martin Larsson och Habbie!
Se vinnarintervju

Tjänsteutveckling & kommersialisering

Helene Strandkvist
MeWe&You

Uppskattningsvis befinner sig en miljard kvinnor i någon av klimakteriets tre faser, och 80% av dem upplever symptom som påverkar deras dagliga liv, familj och karriär negativt. Denna aktör upplevde själv hur generella råd inte tog henne dit hon ville, och började utforska vad hon kunde göra själv. I nära samarbete med kvinnor som upplever övergångs- eller klimakteriebesvär har denna digitala hälsotjänst utvecklats. Genom en anpassad hälsotracker och personaliserade aktiviteter, baserade på vetenskapligt stöd från flera discipliner, erbjuder tjänsten information och stöd som ökar egenförmågan hos dessa kvinnor. På så sätt bidrar aktören till högre välbefinnande och ökad emotionell, fysisk och mental hälsa hos användarna. I kategorin Tjänsteutveckling och kommersialisering, grattis Helene Strandqvist och MeWe&You!
Se vinnarintervju

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.