SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Vinnare 2021

En extern jury bestående av representanter från nationella innovationsorganisationer i Sverige har utsett vinnarna i DigitalWell Award 2021 med motiveringarna nedan. Klicka på namnen för en kort presentation av deras arbete.  

Innovationsförmåga genom samverkan

Ingela Agnarsson
Region Värmland

För att ta steg mot framtidens hälsosamhälle krävs engagerade och modiga medarbetare och chefer som visar vägen. Ingela har en ambition att genom förbättrad hälsa utveckla hela samhället. För att göra det bjuder hon in till samarbete med företag, akademi och civilsamhälle. Modet att hitta nya vägar och göra det tillsammans med näringslivet innebär att Ingela är en förebild för många andra. Ensam är inte stark. Ingela är ett bevis på hur en engagerad medarbetare och chef kan påverka utvecklingen i en stor och komplex verksamhet.

Individens delaktighet

Marie Johansson
Karlstads kommun

Att vara en brobyggare mellan äldre och digital teknik är verkligen att bidra till framtidens hälsosamhälle. Marie skickar tydliga signaler om att vi tillsammans behöver öka innovationstakten för att stärka individens egenförmåga. Att möta morgondagens utmaningar med dagens lösningar är inte ett alternativ. Marie och Karlstad kommun går i bräschen och vågar både utmana sig själva och andra aktörer att bidra. Det kommer leda till att fler tjänster utvecklas som ökar individens delaktighet.

Data & digital teknik

Christian Persman 
Arvika kommun

Barn och ungdomars hälsa är otroligt viktigt för vårt framida hälsosamhälle. Att som skolutvecklingsledare driva på att använda data och digital teknik för att förbättra våra barn och ungdomars hälsa är en viktig samhällsinsats. Christians och Arvikas kommuns beslut att tillgängliggöra den nya högstadieskolan för innovation tillsammans med andra aktörer är precis det samhället behöver för att kunna ta tillvara på möjligheterna med data och digital teknik.

Tjänsteutveckling & kommersialisering

Mostafa Ismail 
Zimify

Mostafa och Zimify adresserar en viktig utmaning i vårt framtida hälsosamhälle. Att kombinera ett stort hjärta med entreprenörskap och driv är en framgångsfaktor. Mostafas affärssinne ger inte bara möjlighet för Zimify att växa utan det möjliggör för många studenter att studera och må bättre, helt enkelt en viktig hållbarhetsfaktor. Hur kan tjänsten användas av fler målgrupper? Vi ser verkligen fram emot att följa Mostafas framtida entreprenörsresa.

Sara Lindahl & Sofi Finnstam
Ineq Solutions

Sara och Sofi på Ineq solutions har genom sin tjänst adresserat ett viktigt samhällsbehov. De har visat hur viktigt det är att förstå behov och att det är möjligt att som duktiga skolkuratorer kunna hjälpa många andra. Sara och Sofis förmåga att omsätta det i värdeskapande tjänster med stor innovationshöjd är imponerande. Att ta hjälp av expertis och dra nytta av Innovationssupporten och DigitalWell Ventures visar på insikt och samverkansförmåga. Med ett starkt entreprenörskap och ett fantastiskt driv går det att lyckas som entreprenör i Värmland. Vi ser fram emot att följa Sara och Sofi på er framtida resa.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.