SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Shortlist-deltagare 2021

  Utifrån inkomna nomineringar har DigitalWell Arenas Core team utsett fyra shortlist-deltagare i varje kategori. En extern jury bestående av representanter från nationella innovationsorganisationer i Sverige är utvald för att utse vinnare i varje kategori. Vinnarna koras i ett online-event den 15 april 2021. Klicka på namnen för en kort presentation av deras arbete. 

  Innovationsförmåga genom samverkan

  Erik Wästlund 
  Karlstads universitet

  Erik är forskaren som ser möjligheterna med samverkan och har under de senaste åren både koordinerat samarbetet mellan DigitalWell Researchs olika forskarområden och stärkt den gemensamma forskningen genom bl.a. ökad tvärvetenskaplig dialog.

  Ingela Agnarsson
  Region Värmland

  Ingela har med stor entusiasm bidragit till att Filipstad nu är en Hälsoarena inom DigitalWell Arena. Hon har på ett öppet sätt välkomnat samarbete med andra aktörer och ser på hälsa som en viktig del i att utveckla ett samhälle. Utan Ingelas engagemang hade starten på innovation i samverkan varit mycket svårare.

  Katarina Nordin Kajblad 
  Region Dalarna

  Katarina är en entusiastisk och drivande kraft inom Region Dalarna. Hon har genom sitt arbete inom DigitalWell engagerat sig genom bland annat innovationscase, hon har drivit innovationsarbetet inom regionen och håller i utbildningar i tjänstedesign för Region Dalarna.

  Micaela Fristedt 
  Asyl och flyktinghälsa, 
  Region Värmland

  Micaela Fristedt har som projektledare jobbat gränsöverskridande med fötterna i myllan med att jobba aktivt med leverantör och kliniker skapat nya samarbeten och funktionella gränser. .

  Individens delaktighet

  Per Hjalmarsson 
  Friskvåden i Värmland

  Friskvården i Värmland har ett otroligt driven verksamhet där medarbetare runtom i länet aktivt och konkret engagerar sig i utvecklingsarbetet. Verksamheten är öppen för digitala hjälpmedel för att ytterligare inkludera och stärka sitt erbjudande för individer i Värmland

  Marie Johansson
  Karlstads kommun

  Tillsammans med hela förvaltningen Vård och omsorg utmanar Marie traditionella synsätt med syftet att stärka individens egenförmåga och självständighet med hjälp av digital teknik.

  Marie Niljung  
  Livskämpar AB

  Jag motiverar Marie baserat på hennes engagemang och insats i Livskämpar AB för att digitalisera och sprida kunskap om suicidprevention genom deras app Lumeno, Marie kämpar hårt för att förverkliga sina idéer och hon gör det med ett fantastiskt driv.

  Marcus Eng 
  Anatomia Tech

  Marcus Eng är en driftig och engagerad entreprenör som vill göra skillnad inom framtidens hälso- och välfärdstjänster i sin profession som fysioterapeut med sin innovation.

  Data & digital teknik

  Stefan Alfredsson 
  Karlstads universitet

  Stefan besitter en djup expertis inom data, datasäkerhet och mobila nätverk, både befintliga och framtida 5G nätverk. Han har med sin expertkunskap gett stor stöttning både till projektet och entreprenörer i utvecklingen av digitala tjänster inom hälsa och välfärd.

  Christian Persman 
  Arvika kommun

  Christian brinner för att förbätra elevers miljö genom att samla alla möjliga krafter för att detta ska ske.

  Tobias Norén  
  Bacill Sverige AB

  Ett grymt samarbete mellan byrån och fysioterapin för att möjliggöra träning och rehabilitering i hemmet. Det digitala rehabiliteringsstödet är inte bara en digital produkt utan är utvecklad som en tjänst där värde skapas i samarbetet mellan patienten och fysioterapin.

  Jakob Bäckström 
  Värmlandstrafik

  Via en innovationsprocess, tillsammans med Värmlandstrafik, elever, föräldrar och bussförare, togs lösningen och den sociala plattformen Bussklubben fram. En mobilapp som utgör en virtuell mötesplats som skapar samhörighet för resenärer, ger ökad förståelse och data till Värmlandstrafik och en större upplevd trygghet för föräldrar vars barn åker skolskjuts.

  Tjänsteutveckling & kommersialisering

  David Holm, Xplorico / DigitalWell Ventures

  För sitt arbete med DigitalWell Ventures mentorsprogram, där han koordinerar expertis från universitet, näringsliv och offentlig sektor och tillgängliggör för bolagen inom DigitalWell Ventures. .

  Sara Lindahl & Sofi Finnstam
  Ineq Solutions

  Dels har de utvecklat och lanserat en tjänst som skapar bättre förutsättningar för skolkuratorer att stödja elever som riskerar att hamna i utanförskap, men de har genom sitt arbete också bidragit tillbaka till DigitalWell Arena, och hur initiativet kan utveckla sitt stöd till entreprenörer.

  Mostafa Ismail 
  Zimify

  I nominate Mostafa Ismail for this award due to his out of the box thinking and innovative characteristics, as well as his contributions to Zimify in the work of making the life of students better.

  Marie Banck, Region Värmland &
  Thomas Wernerheim, Karlstads kommun

  För sitt arbete med Innovationsforum, som en form där entreprenörer får kontakt direkt med nyckelpersoner i verksamheten. De har gemensamt utvecklat, och vidareutvecklar ständigt konceptet, och får offentlig sektor och entreprenörer att bidra till varandra.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.