SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Grattis till alla som blivit nominerade 2021

  DigitalWell Award lyfter fram personer och initiativ som bidrar till framtidens hälsoinnovationer. 

  Christian Persman 
  Arvika kommun

  Christian brinner för att förbätra elevers miljö genom att samla alla möjliga krafter för att detta ska ske.

  Marcus Eng 
  Anatomia Tech

  Marcus Eng är en driftig och engagerad entreprenör som vill göra skillnad inom framtidens hälso- och välfärdstjänster i sin profession som fysioterapeut med sin innovation.

  Micaela Fristedt 
  Asyl och flyktinghälsa, 
  Region Värmland

  Micaela Fristedt har som projektledare jobbat gränsöverskridande med fötterna i myllan med att jobba aktivt med leverantör och kliniker skapat nya samarbeten och funktionella gränser. .

  Fredrik Östlin 
  Karlstads universitet

  Han har bidragit på ett ovärderligt sätt till uppbyggnaden av Digital Well Innovationssupport, genom att se synergierna i metoder med universitetet, vilket har bidragit till att Innovationssupporten har fått nationell uppmärksamhet.

  Marie Niljung  
  Livskämpar AB

  Jag motiverar Marie baserat på hennes engagemang och insats i Livskämpar AB för att digitalisera och sprida kunskap om suicidprevention genom deras app Lumeno, Marie kämpar hårt för att förverkliga sina idéer och hon gör det med ett fantastiskt driv.

  Mari Banck 
  Region Värmland

  Med ett stort engagemang och enorm energi skapar Mari möjligheter för entreprenörer, start ups, forskare och individer inom en organisation som många gånger upplevs som svår att möta.

  Mostafa Ismail 
  Zimify

  I nominate Mostafa Ismail for this award due to his out of the box thinking and innovative characteristics, as well as his contributions to Zimify in the work of making the life of students better.

  Thomas Wernerheim 
  Karlstads kommun

  Genom sitt arbete, främst inom Innovationssupporten och Projekt Test har han satt frågor kring innovation och datahantering på agendan i hela kommunkoncernen.

  David Holm, Xplorico / DigitalWell Ventures

  För sitt arbete med DigitalWell Ventures mentorsprogram, där han koordinerar expertis från universitet, näringsliv och offentlig sektor och tillgängliggör för bolagen inom DigitalWell Ventures. .

  Tobias Norén  
  Bacill Sverige AB

  Ett grymt samarbete mellan byrån och fysioterapin för att möjliggöra träning och rehabilitering i hemmet. Det digitala rehabiliteringsstödet är inte bara en digital produkt utan är utvecklad som en tjänst där värde skapas i samarbetet mellan patienten och fysioterapin.

  Stefan Alfredsson 
  Karlstads universitet

  Stefan besitter en djup expertis inom data, datasäkerhet och mobila nätverk, både befintliga och framtida 5G nätverk. Han har med sin expertkunskap gett stor stöttning både till projektet och entreprenörer i utvecklingen av digitala tjänster inom hälsa och välfärd.

  Gunilla Öberg 
  Karlstads kommun

  Med sitt ledarskap och visionära perspektiv har Gunilla starkt bidragit till att Karlstads kommun nu är modellkommun och också en del av DigitalWell Arena. Innovativa satsningar och ett synsätt där innovativa företag är en viktig del för att skapa framtidens digitala hälsotjänster har gjort att Karlstads kommun är en ledande kommun i Sverige när det gäller att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter för våra invånare.

  Inger Eng
  Ögonkliniken 
  Region Värmland

  Inger Eng är en modig och tillitsfull chef som ser individen och teamet på ögonssjukvården. Inger gav innovatören och ögonläkaren Jon Isacsson möjlighet att sätta upp test i verklig miljö på ögonmottagningen för att testa en digital syntavla på fem mottagningsrum under sex månader.

  Felicia Provender 
  HealthGoing AB

  Felicia och teamet brinner för att säkra upp den digitala hälsomarknaden. Med stöd från aktörer i Värmland, Karlstad universitet och nära samarbete med dietister och personliga tränare har HealthGoing utvecklats för att skapa säkrare förutsättningar för hälsosökningar samt ge och få hälsorådgivning online.

  Jakob Bäckström Värmlandstrafik

  Via en innovationsprocess, tillsammans med Värmlandstrafik, elever, föräldrar och bussförare, togs lösningen och den sociala plattformen Bussklubben fram. En mobilapp som utgör en virtuell mötesplats som skapar samhörighet för resenärer, ger ökad förståelse och data till Värmlandstrafik och en större upplevd trygghet för föräldrar vars barn åker skolskjuts.

  Sara Finnstam & Sofi Lindahl Ineq Solutions

  Dels har de utvecklat och lanserat en tjänst som skapar bättre förutsättningar för skolkuratorer att stödja elever som riskerar att hamna i utanförskap, men de har genom sitt arbete också bidragit tillbaka till DigitalWell Arena, och hur initiativet kan utveckla sitt stöd till entreprenörer.

  Jeanette Köster 
  Preactly

  Ett nytt innovativt bolag med en lika ny och innovativ tjänst. Preactly kommer vara en viktig del i att skapa hållbara medarbetare och hållbara arbetsplatser.

  Katarina Nordin Kajblad Region Dalarna

  Katarina är en entusiastisk och drivande kraft inom Region Dalarna. Hon har genom sitt arbete inom DigitalWell engagerat sig genom bland annat innovationscase, hon har drivit innovationsarbetet inom regionen och håller i utbildningar i tjänstedesign för Region Dalarna.

  Martin Högenberg, CGI

  Martin har stöttat case-arbetet med offentlig sektor inom DigitalWell, främst genom NEXT verktyget som vi använt oss av där. Utöver detta, välkomnas DigitalWell Arena ofta till att engagera sig i nya projekt och tillfällen som han driver inom innovation. Martin vill genuint att andra ska lyckas i sitt innovationsarbete.

  Maria Undén Morein Momentus

  Jag nominerar Maria Undén Morein som är läkare och VD för företaget Bestla Health som utvecklar en app (momentus) som ger nyblivna mammor all kunskap de behöver om sin egen kropp och hälsa efter förlossning. Teamet består av läkare, ingenjörer och småbarnsmammor som tröttnat på att kvinnor känner sig vilsna efter förlossning.

  Jon Isacsson 
  Ögonsjukvården Värmland

  Jag vill nominera projektet ”Digital syntavla” inom ögonsjukvården Värmland till DigitalWell Award. Ett projekt som har till syfte att förenkla och underlätta synundersökningen för patienten samt medarbetaren. Arbetet med innovationen har till stor del möjliggjorts tack vare samverkan med andra parter såsom DigitalWell Arena och innovationsslussen Vivan

  Marie Johansson
  Karlstads kommun

  Tillsammans med hela förvaltningen Vård och omsorg utmanar Marie traditionella synsätt med syftet att stärka individens egenförmåga och självständighet med hjälp av digital teknik.

  Lena Gjevert 
  Region Värmland

  Som ny hälso- och sjukvårdschef inspirerar hon till innovation tillsammans med andra aktörer. Lena har öppnat upp för en satsning på hälsoarenor inom hälso- och sjukvården och bidrar aktivt i styrgruppen för DigitalWell Arena.

  Per Hjalmarsson 
  Friskvåden i Värmland

  Friskvården i Värmland har ett otroligt driven verksamhet där medarbetare runtom i länet aktivt och konkret engagerar sig i utvecklingsarbetet. Verksamheten är öppen för digitala hjälpmedel för att ytterligare inkludera och stärka sitt erbjudande för individer i Värmland

  Ingela Agnarsson
  Region Värmland

  Ingela har med stor entusiasm bidragit till att Filipstad nu är en Hälsoarena inom DigitalWell Arena. Hon har på ett öppet sätt välkomnat samarbete med andra aktörer och ser på hälsa som en viktig del i att utveckla ett samhälle. Utan Ingelas engagemang hade starten på innovation i samverkan varit mycket svårare.

  Torkel Bengtsson 
  Nordic Medtest

  I ett allt mer digitaliserat hälsosamhälle ökar också kraven på patientens säkerhet. Torkel har en imponerande kompetens kring utveckling och testning av digitala tjänster med fokus på säkerhet avseende patientens integritet. Genom testning, utveckling och god samarbetsförmåga bidrar Torkel till en fungerande digital infrastruktur inom välfärden.

  Erik Wästlund 
  Karlstads universitet

  Erik är forskaren som ser möjligheterna med samverkan och har under de senaste åren både koordinerat samarbetet mellan DigitalWell Researchs olika forskarområden och stärkt den gemensamma forskningen genom bl.a. ökad tvärvetenskaplig dialog.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.