SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Testmiljö för 5G

  Med 5G kommer möjligheter att skapa helt nya innovativa tjänster. I testmiljön kan du testa idéer, tjänster och tekniker på egen hand eller med stöd av experter.

  5G kommer att påverka vårt samhälle genom att öppna helt nya digitala möjligheter. Det viktigaste är kanske inte dess höga hastigheter, utan att kommunikation kan ske med kortare svarstider och högre stabilitet än vi tidigare sett med mobil teknik. Det gör att helt nya innovativa tjänster kan utvecklas.

  Samverkan för framtiden

  För att skapa förutsättningar för utveckling och forskning i framkant har DigitalWell Arena och Karlstads universitet i samarbete med Telia och Karlstad Innovation Park utvecklat en testmiljö för 5G. Syftet är att kunna erbjuda företag, entreprenörer, offentlig sektor och forskare möjlighet att testa nya idéer, tjänster och tekniker med 5G. Testmiljön är också en del av Health Innovation of Sweden (HIOS), en sammanslutning av universitet och innovationshubbar.

  Testa på egen hand, eller med stöd av experter

  I testmiljön kan du testa 5G-tekniken ur flera aspekter, bland annat prestanda, förflyttning och överlämning. Till skillnad mot det publika 5G-nätet kan du också få exklusiv tillgång för kontrollerade experiment, liksom olika typer av mätdata och forskningsexpertis. Självklart kan du låna miljön även för självständig testning med egen utrustning.

  Det finns ett spektrum av möjligheter från självständig testning med egen utrustning till lån av utrustning eller simkort och stöd av experter.

  Hör av dig för en öppen diskussion, varmt välkommen att ta del av möjligheterna för dig och din organisation!

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.