SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Examensprov när accelerator-bolag mötte investerare i Oslo

  Förra veckan innebar examen för bolagen i DigitalWell Ventures, som är DigitalWell Arenas accelerator inom healttech. Sju bolag från Sverige, Norge och Finland har gått det 12 veckor långa accelerator-programmet, och under ”Demo Day” gavs de möjligheten att presentera sina affärsidéer för utvalda investerare i centrala Oslo.

  Syftet med de avslutande pitcherna i Oslo är att förbereda accelerator-bolagen i att hantera de professionella kontakterna med investerare.

  – Att ha en stark pitch och en tydlig uppfattning om hur mycket kapital man behöver ta in är avgörande kunskaper för att kunna skala sin verksamhet, säger Stefan Skoglund, VD för DigitalWell Ventures.

  Täcker många delar inom healthtech

  De sju bolagen täcker ett brett spektrum inom hälsa. Från Northern Lights Diagnostics verktyg som ger vårdpersonal insikt om förväntat resultat av antidepressiva behandlingar, till EasyCares programvara som hanterar hjälpmedel på lokala vårdinrättningar.

  Ett av de bolagen, MeWe&You, tilldelades också nyligen DigitalWell Award i kategorin tjänsteutveckling och kommersialisering. I Oslo överlämnades priset till Helene Strandkvist och Johan Strandkvist, två av bolagets grundare, vilket gav dubbel anledning att fira. MeWe&You har specialiserat sig på att stötta kvinnor i att hantera klimakteriet genom en applikation som drivs av både AI och Machine Learning.

  Den norska startupen Eupnea, under sin pitch på Demo Day i Oslo.

  Generellt ligger flera av bolagen i acceleratorn redan långt framme. Exempelvis har Voice Diagnostics, som erbjuder personligt anpassade digitala röstträningsprogram, redan betalande kunder och halva sin pågående investeringsrunda tecknad. Detsamma gäller norska Eupnea, som använder en avancerad smart sensor för att proaktivt hantera högriskpatienter.

  Behöver övertyga investerare

  Investerarna på plats verkade nöjda med kvaliteten på de pitchande bolagen och ställde också en del utmanande frågor till bolagen.

  – Tydligt är att det nuvarande lite mer frostiga investeringsklimatet på marknaden kräver att bolag som söker kapital även behöver visa traction, det vill säga resultat såsom försäljning, pilotprojekt eller motsvarande. Att bara komma med en ”bra idé” räcker inte längre, och det har våra bolag verkligen visat, säger Stefan Skoglund.

  Nästa kohort för DigitalWell Ventures startar i september och ansökningar till höstens accelerator-program tas nu emot.

  Johan och Helene Strandkvist från MeWe&You fick både ta emot ett examensbevis från accelerator-programmet och en DigitalWell Award.

  Kort om bolagen i kohort #5:

  EasyCare

  EasyCare är en programvara som hanterar hjälpmedel på lokala vårdinrättningar. Den består av olika delar som hanterar specifika uppgifter och säkerställer att rätt hjälpmedel tilldelas användarna och levereras till deras hem.

  Mewe&You

  En applikation som drivs av ML/AI och är utformad för att hjälpa yrkesarbetande kvinnor att effektivt hantera klimakteriet. Syftet är att erbjuda stöd och vägledning under denna livsfas på ett användarvänligt sätt.

  Salimeen

  Salimeen utnyttjar blockchain för att koppla samman individer från Mellanöstern och andra delar av världen med certifierade experter inom mental hälsa. De betonar vikten av att prioritera mental välbefinnande i tider av isolering och frånkoppling. De har skapat en säker och skyddad miljö där individer enkelt kan få tillgång till nödvändigt stöd, oavsett var de befinner sig.

  Winemill

  Winemill revolutionerar dryckeskulturen genom att introducera ett nytt metod för att anpassa alkoholhalten i olika drycker. Deras multifunktionella enheter kan skapa drycker med lägre alkoholhalt, utforska nya smaker och samtidigt minska avfall och lagerbehov. .

  Eupnea

  Eupnea är en ledande aktör inom hälsomonitorering och använder en smart sensor för att upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede, vilket gör det möjligt att proaktivt hantera högriskpatienter. 

  Voice Diagnostic

  Förbättrar och förvandlar människors röst med enkla, engagerande och personligt anpassade digitala röstträningsprogram. Programmen är utformade för att ge en tydligare och mer hållbar röst. Röstövningarna tar några minuter åt gången, och gör det möjligt att spela in din röst, följa din utveckling och få röstanalyser och självskattningar som följer med dig på resan. 

  Northern Light Diagnostics

  Erbjuder ett verktyg, Ahead Treatment Advisor, för vårdpersonal som ger insikter om förväntade resultat av antidepressiva behandlingar. Det syftar till att stödja enheter inom psykisk hälsa vid diagnos och behandling genom att tillhandahålla information om behandlingseffektivitet. I dagsläget uppnår endast cirka hälften av patienterna symtomlindring efter sex månader med olika behandlingsalternativ.

  Bolagen i den femte kohorten tillsammans med DigitalWell Ventures-teamet. Sammanlagt har över 30 bolag fullföljt healthtech-acceleratorns program sedan starten 2021.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.