SEARCH
Stäng den här sökrutan.

Värmland europeiskt nav för test av digitala hälsotjänster

DigitalWell Arena blir en del av EU:s digitala innovationshubbar – och får en nyckelroll för test av digitala hälsotjänster. Beslutet innebär att Värmland blir ett europeiskt nav för utveckling av nya tjänster, vilket skapar möjligheter för både tillväxt och ett inflöde av kompetens.

Satsningen på digitala innovationshubbar är en del av EU-programmet ”Digital”. Programmets mål är att öka nyttiggörandet av digital teknik i hela samhället. Health Data Sweden, där DigitalWell Arena är en av 18 samarbetsparter, är en av Sveriges fyra digitala innovationshubbar som utsetts av EU-kommissionen. Den enda med en renodlad inriktning mot hälsa. Bland samarbetsparterna ingår bland andra Karolinska Institutet, RISE och KTH.

Sammanslutningens styrka ligger i spetsforskning om hälsodata kombinerat med en kapacitet att föra kunskap vidare till offentlig sektor, näringsliv och medborgare. Syftet är att accelerera användningen av hälsodata för att bidra till en mer effektiv hälso- och sjukvård.

Kan locka nya företag

DigitalWell Arena får i detta arbete en nyckelroll kring test av digital hälso- och välfärdsteknik, där Värmland blir ett nav i Europa. Förutsättningar för uppdraget har bland annat skapats genom erfarenheter där digitala hälsotjänster testats i verklig miljö i samarbete med Region Värmland.

– Det här skapar naturligtvis tillväxtmöjligheter för Värmland, där vår förmåga att skapa attraktiva testmiljöer kan locka hit både företag och spetskompetens. Vår roll som test-nod för Sverige innebär också en möjlighet för Värmland att ta en viktig roll kring att öka användningen av hälsodata, vilket kan betyda att värmlänningar tidigare får tillgång till nya, digitala lösningar, säger Magnus Bårdén, Managing Director på DigitalWell Arena.

Magnus Bårdén och Jonas Matthing ser fram emot de nya möjligheter en plats i en av Europas digitala innovationshubbar innebär.

DigitalWell Arenas roll sammanfaller väl med Värmlands strategi för smart specialisering, där digital hälsoinnovation är ett av sju utpekade fokusområden. I satsningens strategiska mål ingår bland annat att innovativa företag och offentliga sektor ska utveckla nya samarbeten för att skapa framtidens digitala hälsotjänster, attrahera spetskompetens till Värmland och skapa tillväxt.

– Jag känner ett stort förtroende för kraften i DigitalWell Arena och har höga förväntningar både på dess effekt för utvecklingen av nya företag som jobbar med hälsotjänster, men också för den stora betydelse detta kan ha för hälso- och sjukvårdssektorn. Inte minst i det så viktiga förebyggande hälsoarbetet, säger Eleonore Åkerlund, Regional utvecklingsdirektör på Region Värmland.

Öppnar nya möjligheter

Klivet ut på den europeiska arenan i kombination med den kvalitetsgranskning EU gjort i ansökningsprocessen öppnar samtidigt dörrar för nya möjligheter och partnerskap.

– Vi blir helt enkelt en ännu mer attraktiv innovationsmiljö, vilket gör att ytterligare EU-satsningar kan hamna i Värmland. Vår roll som ett nav för test går även hand i hand med det arbete som redan bedrivs av Nordic Medtest och tidigare initiativ vi har tagit för att skapa ett nationellt ramverk för certifiering av digitala hälsoapplikationer, säger Jonas Matthing, Innovation Manager på DigitalWell Arena.

Läs mer om Health Data Sweden och EU:s innovationshubbar

Health Data Swedens 18 samarbetsparter:

Blekinge Digital Health, Bron Innovation, DigitalWell Arena, eHealth Arena, EIT Digital, EIT Health, Future Position X, Karolinska Institutet, KTH (koordinator), Leap for Life, Linnéuniversitetet, Livsmedicin, Region Stockholm, RISE, Stockholm Science City, Stockholms universitet, STUNS Life Science, Uppsala universitet.

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.