SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Karlstad söker samarbete för kommunikationstjänst på trygghetsboende

  Karlstads kommun annonserar nu en upphandling för att utveckla ett digitalt kommunikationsstöd för Stjärnhusets trygghetsboende. Det digitala stödet ska bidra att göra de boendes vardag mer överblickbar och begriplig.

  Stjärnhuset öppnade i april 2021 och ska vara ett modellboende för hur ny teknik, moderna hjälpmedel och digitala tjänster skapar förutsättningar för de boende att vara självständiga i sin vardag, trots behov av stöd och hjälp.

  Ett behov som visat sig i det insiktsarbete som genomförts handlar om att skapa en överblickbar vardag. På Stjärnhuset bor kunder som i första hand har en somatisk problematik. Det innebär behov av stöd och hjälp för att klara vardagslivet rutiner. Genom det digitala stödet ska tillgång till information och kommunikationstjänster kunna införlivas, så att kundens vardag blir begriplig. Kommunens målsättning är att upphandla en samarbets- och avtalspart för framtagande av en innovativ lösning.

  Arbetet med att utveckla ett digitalt kommunikationsstöd drivs av kommunen i samarbete med DigitalWell Arena. Ambitionen är att näringslivet ska bli en mer aktiv part i Karlstad kommuns innovationsprocesser, samtidigt som kommunen stärker sin roll som innovationsdrivare.

  Stjärnhusets trygghetsboende öppnade i april och har 28 lägenheter.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.