SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Test i Arvika ska visa UV-exponering i arbetsmiljön

  Drygt 20 medarbetare i Arvika kommun har under juni testat SunSense digitala tjänst för prevention av skadlig UV-strålning. Testet kan ge intressanta svar om både produktutveckling och arbetsmiljö.

  SunSense är ett av bolagen i DigitalWell Ventures accelerator, som bidrar till utvecklingen av skalbara, digitala hälso- och välfärdstjänster. SunSense lösning är enkel att använda, via en sensor som fästs på kläderna skickas info om UV-exponering till en app i mobilen. Tjänsten är individanpassad efter bland annat hudtyp och ögonfärg, innan maximal daglig dos uppnås får användaren en notifiering.

  Det test som genomförts är ett samarbete mellan SunSense, DigitalWell Arena, Scaaler Consulting och Arvika kommun. Mellan 1 juni och 1 juli har drygt 20 anställda i Arvika kommun fått testa SunSense lösning. De yrkesgrupper som deltagit jobbar främst utomhus och involverar bland andra parkarbetare, förskolepersonal, renhållningsarbetare och driftstekniker.

  Syftet är att få svar både om produktens användarvänlighet och potentiella risker i arbetsmiljön.

  Testmiljöer avgörande för utveckling

  Enligt Vidar Mortesen, co-founder och VP Strategic Partnerships på SunSense, är bra samarbetspartners och pilotkunder som är nytänkande och beredda att testa innovativa lösningar helt avgörande för näringslivets möjligheter att utforska nya marknader. Hittills har SunSense tjänst mest riktats mot privatpersoner, men är man också intresserad av hur den kan bli ett verktyg för att skapa en trygg arbetsmiljö.

  – Det ger oss möjlighet att få feedback och synpunkter från slutanvändarna, och i det här fallet arbetsgivaren. Ganska ofta är det svårt att hitta bra samarbetsytor mellan näringslivet och det offentliga – därför har det varit befriande med en så positiv inställning till att utveckla och genomföra det här projektet, säger Vidar Mortensen.

  En av de anställda på avfallsanläggningen Mosseberg som deltagit i testet, med den lilla sensorn som registrerar data om UV-exponering fäst på västen.

  Steve Skoog, projektledare på Scaaler Consulting, är tacksam för att så många personer velat ställa upp och dela data om sin UV-exponering. Deras upplevelse av att använda tjänsten blir också viktig för det fortsatta utvecklingsarbetet.

  – UV-exponeringen blir relativt snabbt hög i det vackra vädret, främst för den grupp som ständigt jobbar utomhus. Vi har också fått flera intressanta synpunkter kring hur tjänsten kan utvecklas, exempelvis genom en funktion i appen där användaren kan se sin UV-exponering över tid, säger Steve Skoog.

  I den projektrapport som nu tas fram ska ytterligare feedback från användarna samlas in via en enkät. De data om UV-exponering som registrerats kommer att analyseras mer ingående, bland annat genom att jämföras med data från SMHI.  Resultatet kommer även att delges forskare vid Karlstads universitet, som ett stöd i utvärderingen.

  Intressant för kommunen som arbetsgivare

  Ola Mossberg, elnätschef på Teknik i Väst, har varit DigitalWell Ventures nyckelkontakt för att kunna etablera testet. Enligt honom har idén om att testa ett digitalt verktyg som kan förebygga ohälsa mottagits med intresse i kommunen.

  – Många har varit nyfikna på att delta och för oss är det viktig kunskap att få in i verksamheterna om hur arbetsmiljön ser ut för våra anställda som vistas mycket utomhus. Att det är ett koncernövergripande projekt inom hälsa och digitalisering, där många verksamheter tillsammans med aktörer från näringslivet deltar är utvecklande för oss. Vi vill bidra med erfarenheter och data för att kunna ta forskning och utveckling av dessa frågor vidare, säger Ola Mossberg.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.