SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Projekt bygger kunskap för trygga test i verklig miljö

  I ”Projekt Test” samlas viktiga erfarenheter kring test av digitala hälsotjänster. Fem digitala tjänster testas i projektet, där Nordic Medtests expertis leder vägen för att skapa ett kvalitetssäkrat ramverk för test i offentlig sektor.

  Test av ny välfärdsteknik rör sig i många olika skikt. Från mer tekniska aspekter till vilka behov de löser hos användarna – och i förlängningen effekterna i ett helt samhälle. Behovet av verkliga testmiljöer är därför centralt i DigitalWell Arena.

  Som en viktig grund har ”Projekt Test” genomförts med Nordic Medtest, Region Värmland och Karlstad kommun. Fem olika tjänster ingår i ”Projekt Test”, där företag och offentlig sektor samarbetar. Tjänsterna befinner sig i olika faser av utvecklingen, och vänder sig till olika verksamheter inom kommun och region.

  De medverkade bolagen och verksamheterna får stöd i att testa, utveckla och utvärdera tjänsterna. Arbetet ger också input kring hur ett ramverk för test kan formas för att bäst möta behoven både hos bolag och verksamheter.  

  Läs mer om när en av tjänsterna, översättnings-appen Care to Translate testats i vården.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.