SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Lyckat test av digital översättningstjänst i vården

  Övesättnings-appen Care to Translate har testats i skarpt läge i vården. Utfallet blev närmast en succé. "Det har blivit lättare att kommunicera med patienterna och gett dem en trygghet om vilken vård de ska få", säger projektledaren Micaela Fristedt.

  Den digitala översättningstjänsten Care to Translate testades mellan oktober och december av personal på infektionskliniken på Centralsjukhuset i Karlstad, Folktandvården i Kristinehamn och röntgenmottagningarna i Arvika och Torsby.

  Appen gör det möjligt att kommunicera med patienter som inte talar svenska. Via på förhand givna fraser kan personalen ställa enkla frågor, eller ge information på patienternas modersmål. Fraserna kan spelas upp och visas samtidigt i text på en mobiltelefon eller surfplatta.

  – Fraserna är utformade för att ge ledande frågor. Patienterna ska kunna svara ja, nej, nicka eller skaka på huvudet, säger Micaela Fristedt.

  Värdefulla insikter

  Maja Magnusson, en av medgrundarna till Care to Translate, tycker att testerna i verklig miljö är viktiga för att verifiera att tjänsten fungerar i praktiken, både i personalens arbetsflöde och i dialogen med patienterna. Testet i Värmland har dessutom inneburit att Care to Translate har kunnat bygga ut sina spellistor med fraser, som sedan kan komma andra till nytta.

  – Exempelvis hade vi inte så många specifika fraser på plats angående tuberkulos, där fick vi ihop ett väldigt fint bibliotek tillsammans med infektionsklinikerna, säger Maja Magnusson.

  DigitalWell Arena har dessutom kunnat erbjuda Care to Translate en genomlysning av Nordic Medtest.

  – Det har varit jättevärdefullt. Det gav bra insikter kring det vi redan tänkt bra kring, men också insikter om behov när tekniken ska användas i större skala, säger Maja Magnusson.

  ”Stor eloge till verksamheterna”

  Testet har möjliggjorts av Regionen Värmlands innovationssluss Vivan i samarbete med DigitalWell Arena. Mari Banck, utvecklingsledare på Region Värmland, har varit den samlande kraften.

  – En stor eloge till verksamheten som har varit modig och räckt upp handen. Generellt kan det vara svårt att få till test i verklig miljö. Men det här visar verkligen vilka vinster som kan uppstå om modet finns, säger Mari Banck.

  Idén att testa ett digitalt översättningsverktyg har funnits med under ganska lång tid på Region Värmlands asyl- och flyktinghälsa. Mari Banck tycker att många parter medverkat till att det faktiskt blev av, inte minst har upphandlingsenhet bidragit med både stöd och nytänkande.

  – Test i verklig miljö ger en möjlighet att känna på varandra, och det finns inget krav att ta in tjänsten. Enheterna slipper ta ansvar för att säga ja eller nej till affären, eftersom jag tar ansvar för att ge företagen den feedbacken.

  Ökad trygghet

  Sammanlagt hölls över 100 olika sessioner i Care to Translate under testperioden. Inte minst visade sig tjänsten värdefull i många av de korta möten som uppstår i vården, där tolkar normalt sett inte medverkar.

  – Översättningarna är gjorda för att ta hänsyn till social, kulturell och medicinsk kontext. Det har inneburit en lättnad för personalen att patienterna har förstått och gett nästan uteslutande positiva erfarenheter, säger Micaela Fristedt.

  Hon säger att små enkla fraser på patienterna modersmål kan skapa trygghet i en situation där många är nervösa. Det möjliggör också att patienter exempelvis bättre kan förstå hur de ska inta läkemedel, vilket annars ofta leder till osäkerhet och onödiga återbesök.

  Region Värmland har efter testperioden förberett en direktupphandling av tjänsten, så att alla kliniker som vill ska kunna använda Care to Translate.

  Läs mer om ”Projekt Test”.

  Folktandvården i Kristinehamn är en av de verksamheter som testat Care to Translate. Huvudsakligen har tjänsten använts i receptionen, där man kunnat lösa frågor kring varför patienten söker vård, tidsbokningar, betalning och liknande ärenden.

  – Det har varit väldigt skönt att vi har kunnat vara lite mer artiga i vårt bemötande. Det har också varit lättare att säkerställa att information nått fram, även i vissa behandlingssituationer, säger klinikchefen Åsa Stålenmark, som på bilden har sällskap av kollegan Maria Wilson.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.