SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Innovativ upphandling skapade digitalt minnesstöd

  Wellbee är en app som ger stöd i vardagen för människor med kognitiva utmaningar. Tjänsten finns redan i ett 20-tal kommuner – grunden lades via en innovativ upphandling i Karlstad kommun.

  För fyra år sedan började avdelningen för Funktionsstöd i Karlstad kommun att leta efter en app som kunde stötta brukare som ville vara mer självständiga i vardagen. Det visade sig inte helt enkelt.

  – Vi sonderade terrängen och det fanns många appar på marknaden, allt från hur man klarar sig i hemmet till hur man åker buss, men inget sammankopplat verktyg, säger Ann-Sophie Gustafsson, verksamhetsutvecklare på Karlstad kommun.

  – Behovet var ett digitalt, kognitivt stöd för brukarna som gör att de kan vara mer självständiga. Ingen vill gå runt med en stor pappersbunt för att komma ihåg saker. De vill vara som alla andra.

  Ny typ av upphandling

  Uppgiften blev ett delprojekt i satsningen SOL, Support Quality of Life, där Compare ledde en process för att låta leverantörer komma med olika lösningsförslag. Karlstad gick därefter vidare med en innovationsupphandling – den första i kommunens historia.

  – Vi definierade inte vad vi ville ha, utan informerade om behovet. Kommunen stod för 500 000 kronor och resten av kostnaderna fick de företagen som ville delta ta som ett eget risktagande, säger Ann-Sophie Gustafsson.

  Drygt 30 företag visade intresse och åtta gick vidare till att lämna anbud. Det blev Frost som vann upphandlingen och tillsammans med kommunen inledde de utvecklingsarbetet. I början av 2019 togs Wellbee i drift.

  Appen bygger på en kalenderfunktion som anpassas till personens möjlighet att ta emot information. Den anpassas för varje användare och kan bland annat ge tips om kläder efter väder, hantera listor för matinköp eller kommunikation med anhöriga och personal. Kommunikationen kan ske i text, men också via bilder eller filmer beroende på användarens behov.

  Wellbee är ett stöd för människor med kognitiva utmaningar att kunna orientera sig i vardagen och bli mer självständiga.

  I nuläget används Wellbee av cirka 120 personer i Karlstad, främst inom LSS, och tjänsten har upphandlats av nästan 20 andra kommuner. Karlstad har också varit en referens när nya funktioner utvecklats, exempelvis när tjänsten anpassats för äldre med demensproblematik.

  Hyllar kommunens arbete

  Toste Junestrand, vd för Wellbee, menar att Karlstads sätt att jobba för att lösa sitt behov varit avgörande för appens tillkomst.

  – De hade gjort en jättebra behovsutredning och en kravspecifikation om vad som var bra och mindre bra med de produkter som redan fanns på marknaden. Vi hade inte tänkt på den här idén själva, men varit inne och touchat lite på området när vi utvecklade en app för rullstolstaxi.

  Wellbee står nu i startgroparna för en internationell lansering. Inte minst som ett stöd för anhöriga till äldre tror Toste Junestrand att behovet kan vara stort, både i Sverige och utomlands.

  – Det finns så otroligt många fall där familjen förväntas ta hand om sina anhöriga, där kan Wellbee vara ett bra stöd.

  Modellkommun för ny teknik

  I Karlstad har det än så länge inte blivit några fler renodlade innovationsupphandlingar. Däremot flera funktionsupphandlingar, där kommunen varit med och testat ny välfärdsteknik. Karlstad har dessutom utsetts till en av tio modellkommuner för ny välfärdsteknik av SKR, Sveriges Kommuner och Regioner.

  – En uppgift där är att bryta ny mark, skapa arenor och möjliggöra ny teknik för medborgarna, säger Ann-Sophie Gustafsson.

  Där tycker hon också att DigitalWell Arena har en viktig roll för att skapa kontaktytor mellan offentlig sektor och näringslivet:

  – Att ha en marknadsdialog och utbyta idéer inte farligt. I offentlig sektor tror vi ibland inte att det inte är tillåtet utan ett avtal. Därmed inte sagt att man garanterar några affärer, men det kan ge marknaden nya idéer.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.