SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Vinnova ger miljonstöd till app för suicidprevention

  Vinnova ger Livskämpar AB en miljon kronor till deras satsning på ett digitalt verktyg för självmordsprevention. Idén var även den första som stöttades i DigitalWell Arenas satsning på innovationsstöd i Coronakrisen.

  Filippa Gagnér Jenneteg Susanne Tell och Marie Niljung.

  Totalt ger Vinnova nu 11 miljoner kronor i stöd till 13 olika projekt via utlysningen Innovation i coronakrisens spår. Sedan utlysningen öppnade i april har totalt 43 projekt beviljats finansiering.

  Det digitala verktyget som Livskämpar utvecklar ska fungera som en följeslagare för människor som lever med eller nära suicidalitet, särskilt ungdomar. Grunden till idén är boken Handbok för livskämpar. Erfarenhetsmässigt vet man att suicid ökar i spåren av samhällskriser, och antalet samtal till självmordslinjen har ökat markant sedan starten av coronapandemin. Livskämpar vill hjälpa alla som är i riskzonen för suicid och suicidförsök genom att förekomma, förebygga och förhindra med hjälp av kunskap och moderna digitala verktyg.

  Marie Niljung, Filippa Gagnér Jenneteg och Susanne Tell i Livskämpars team har alla själva nära erfarenheter av suicid- och suicidförsök.

  Marie Niljung miste båda sina föräldrar i suicid.

  – Det är hela anledningen och drivkraften till att jag vill förändra synen på psykisk ohälsa och rädda liv. Hade jag vetat det jag vet i dag hade de inte dött på det sättet – det måste vi sprida kunskap om, säger Marie Niljung.

  Användaranpassat stöd

  Enligt henne är styrkan med en app, jämfört med boken, att den når ut till många fler och kan anpassas till användarens behov.

  – Appen utgår från alla kunskaper som Handbok för livskämpar har, både erfarenheter och forskning. Den ska prata med användaren, men utgå från grundkunskapen i boken, säger Marie Niljung.

  Hon är förstås är väldigt glad över stödet från Vinnova:

  – Det innebär att vi har säkrat finansieringen, så vi kan ta fram appen tillsammans med Sticky Beat. Arbetet är redan igång, men nu kan vi på riktigt lägga kraft på det.

  Strax innan Vinnova öppnade utlysningen lanserade DigitalWell Arena sin tvåmiljonerssatsning på Innovationskraft i coronakrisen. Där var Livskämpars idé den första som fick stöd och beviljades medel för att ta fram en konceptprototyp.

  – Vi tyckte att det var ett viktigt ämne, och vi såg drivkraften hos entreprenören. Sedan har andra aktörer följt efter, som en form av snöbollseffekt. Och att Livskämpar nu har fått Vinnova-stödet är ju fantastiskt kul, säger Lina Svensberg, ansvarig för entreprenörskap och kommersialisering i DigitalWell Arena.

  Värmländsk crowdfunding

  Enligt Marie Niljung har supporten från DigititalWell Arena varit oerhört viktig för att ta idén framåt:

  – Det var startskottet för att vi på riktigt kunde komma igång med konceptutvecklingen. Det var också viktigt med ett kvitto att någon trodde på idén, och jag tror att det var viktigt även för legitimiteten för projektet och Vinnovaansökan.

  Många har dock varit delaktiga i att Livskämpar tagit sig framåt i sitt arbete. Bland andra har Region Värmland stöttat projektet med 200 000 kronor i innovationsbidrag och ytterligare 200 000 har samlats in genom en ”värmländsk variant” av crowdfundning, där både företag och privatpersoner bidragit.

  – Det som är så häftigt är att båda enskilda företag, privatpersoner och Region Värmland visar att de tycker att det här behövs, säger Marie Niljung.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.