Två miljoner till innovationskraft i coronakrisen

Var med och gör skillnad i en svår situation

Har du en digital produkt eller tjänst som kan göra skillnad i coronakrisen? DigitalWell Arena satsar två miljoner kronor för att stötta företag och entreprenörer som har innovativa idéer med potential att skalas upp för att lösa viktiga behov för hälsa och välfärd.

Just nu finns ett stort behov av nya, digitala produkter och tjänster som kan stärka människors hälsa och välmående. I en mycket svår situation behöver vi tillvarata och stötta näringslivets innovationskraft.

Vad

Vi söker både nya idéer som kan utvecklas och befintliga produkter och tjänster som kan ställas om och tillämpas på nya sätt. Det kan handla om digitala verktyg som bryter isolering, skapar nya sociala skyddsnät eller på andra sätt stärker oss människor.

För vem

Stöd kan bara ges till juridiska personer och enskilda näringsidkare, för att få stöd behöver du ett organisationsnummer.

Vill du vara med och göra skillnad i en svår situation? Dela med dig av din idé så kan vi stötta din innovationskraft!

 
Relaterat innehåll
Event
Dialogmakarna

Utbildning: Gör plats för nytänk

Samla era team! I krisläge ligger mycket av vårt fokus på att lösa akuta uppgifter och vi agerar utifrån invanda mönster. Nu – mer än

Utveckling
Innovation Hub

Uppdaterad Innovation Hub redo för nypremiär

Det fysiska mötet har fått stå tillbaka medan det digitala vunnit mark under coronakrisen. Samtidigt har de sista pusselbitarna fallit på plats i DigitalWell Innovation

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.