SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Han bygger app som ska ge hjärnan hälsosam motion

  Marcus Eng bygger ett digitalt verktyg för att stimulera fysisk aktivitet som ett led i att behandla psykisk ohälsa. Tanken är att verktyget ska stötta patienterna så att den ordinerade behandlingen verkligen ger effekt.

  Många av de idéer som söker stöd hos DigitalWells Innovationssupport bottnar i entreprenörens egen kunskap. Marcus Eng är ett sådant exempel.

  –  Jag arbetar som fysioterapeut på Klarälvskliniken och där försöker jag få patienterna att utföra evidensbaserad behandling, men jag är ödmjuk inför att följsamheten i det man rekommenderar inte alltid efterföljs. Inom en digital plattform för höft- och knäartros har man lyckats med detta genom pushnotiser, ett tydligt strukturerat program och daglig feedback från terapeut.

  Stor målgrupp

  Med en liknande metodik bygger han nu ett digitalt verktyg riktat mot psykisk ohälsa. Målgruppen är stor. Cirka en miljon svenskar medicinerar med antidepressiva läkemedel, och WHO bedömer att depression inom tre år utgör en av de största sjukdomsbördorna globalt.

  – Inom psykisk ohälsa vet man att fysisk aktivitet är en effektiv åtgärd i förebyggande och behandlande syfte, säger Marcus Eng.

  Marcus Eng har hämtat kunskaper i sin roll som fysioterapeut som han vill utveckla i ett verktyg riktat mot psykisk ohälsa.

  Behovet av kontinuerlig feedback är en nyckel för att behandlingen ska bli effektiv. Här tror han att appen kan täta luckor som uppstår mellan de fysiska mötena, och ge både stöttning till patienterna samt återkoppling om deras välmående, fysiska funktion och följsamhet i behandlingen.

  – Den fysiska vården innefattar bland annat kontakt med läkare, medicinering, samtalsterapi och sjukgymnastik i fysisk form. Fysisk aktivitet i digital form skulle fungera som ett komplement till övriga verktyg, säger Marcus Eng.

  Välkommen draghjälp

  Hittills har Marcus Eng till största del drivit utveckling av tjänsten på egen hand. Därför tycker han att stödet från DigitalWell Innovationssupport gett välkommen draghjälp.

  – Stödet jag fått hittills har betytt enormt mycket. Dels genom råd, stöd, ett brett kontaktnät och ett projekt för att ta fram en prototyp. Där har jag lärt mig massor men även kommit framåt i utvecklingen av idén. 

  Här hittar du information om vilken typ av stöd DigitalWell Innovationssupport kan erbjuda, samt exempel på fler företag och entreprenörer som fått stöd.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.