SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Stort gensvar på stöd till innovation under Corona

  Fler än 40 företag och entreprenörer har nu fått stöd via DigitalWell Arenas satsning på innovationsstöd i coronakrisen. Under hösten testas flera av de nya, digitala hälso- och välfärdstjänsterna som utvecklas i offentlig sektor.

  Utlysningen med två miljoner kronor för att stötta innovation under Coronakrisen öppnade i mars. Sommaren har inte inneburit någon torka för den stora innovationskraft som företag och entreprenörer visat prov på. Varje vecka kontaktas DigitalWell Arena av människor med nya spännande idéer, som kan bidra till att utveckla den digitala välfärden.

  Hittills har drygt 40 företag och entreprenörer beviljats stöd på sin resa, och över 20 olika organisationer har bidragit till att leverera det. Utlysningen är fortsatt öppen för nya idéer.

  Testas i offentlig sektor

  Bland de tjänster och produkter som har fått stöd de senaste månaderna finns bland andra digital stresshantering för vårdpersonal, en digital tavla för synundersökningar och en app som stimulerar till fysisk aktivitet för att behandla psykisk ohälsa.

  – Flera av de tjänster som vi stöttat genom Innovationssupporten kommer under hösten att testas i form av pilotprojekt i offentlig sektor. Det ska bli väldigt spännande att följa, säger Lina Svensberg, processledare för entreprenörskap och kommersialisering i DigitalWell Arena. 

  Lina Svensberg under invigningen av Innovation Hub, som nu kommer att bli arbetsplats för en av de entreprenörer som får stöttning.

  Förutom ett stort intresse av att utveckla nya digitala hälso- och välfärdstjänster pågår också ett skifte både hos användarna och inom offentlig sektor. SKR publicerade i juli rapporten ” Samverkan och förnyelse – En spaning över omställningen i hälso- och sjukvården under fem månader med corona”. Där beskrivs hur den rådande situationen har bidragit till ett kraftigt språng, där nya arbetssätt och nya digitala lösningar på kort tid har införts på bredden över hela hälso- och sjukvården.

  Stöd som ständigt utvecklas

  Med inflödet av nya företag och entreprenörer förfinas också utbudet av stödtjänster i DigitalWells Innovationssupport, då nya behov synliggörs. En helt ny tjänst är en juridisk genomlysning av tjänster och produkter inför att de testas. Dessutom pilottestas ett upplägg där en entreprenör erbjudits arbetsplats i Innovation Hub på Karlstad Innovation Park.

  – Vi som arbetar med Innovationssupporten arbetar precis bredvid Innovation Hub, och det vi testar är att se vilket värde det innebär för entreprenören att rent fysiskt befinna sig i den här miljön, och att vi får en närmare kontakt. Vår hypotes är att det kommer att vara givande både för entreprenören och för oss, och i så fall kommer vi att ge fler entreprenörer möjlighet att söka om den tjänsten, säger Lina Svensberg.

  Parallellt med utvecklingen av nya tjänster i Innovationssupporten pågår också utvecklingen av en accelerator, DigitalWell Ventures, kopplad till DigitalWell Arena. Syftet med acceleratorn är att hjälpa de företag och entreprenörer med störst potential att få de allra bästa förutsättningarna att nå marknaden och skala upp.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.