SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Digital frukostträff för nytänk

  Nu – mer än tidigare – behöver offentlig verksamhet öppna upp och samverka för nytänk och innovation. Börja hösten med nya tag! 3 september bjuder vi in till en digital frukostträff, varmt välkommen att bli inspirerad!

  GÖR PLATS FÖR NYTÄNK OCH INNOVATION

  Kommuner och regioner har drabbats hårt av pandemin. Med ökade vårdbehov och vårdskulder, ökad arbetslöshet och sjunkande skatteintäkter behövs det innovationer som kan bidra till att utveckla välfärdstjänsterna med så väl öka kostnadseffektivitet som högre kvalitet. Det offentliga behöver därför tänka och göra nytt i samverkan med näringslivet. Men hur gör man det? Vilka är hindren och hur tar vi tillvara möjligheterna?

  Under webinariet får du också reda på mer om den digitala utbildning som DigitalWell erbjuder offentliga aktörer under perioden september – november, som går igenom förhållningssätt och arbetsmetoder för att komma ännu längre med att utveckla verksamheten och skapa förutsättningar för en hållbar framtid.

  FÖRELÄSARE

  Niklas Tideklev och Jenny Engström från Dialogmakarna arbetar för att utvidga innovationsutrymmet i offentliga verksamheter och erbjuder rådgivning inom innovations- och förändringsledning med en särskild expertkunskap kring kopplingen mellan innovation och upphandling. De har båda lång erfarenhet från olika myndigheter, nu senast från Upphandlingsmyndigheten och Konkurrensverket. Det är även Dialogmakarna som håller i den kommande utbildningen.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.