SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Innovation through Collaboration

  Så lite jag visste när jag kom tillbaka till jobbet på Compare i slutet av januari 2020… På mindre än tre månader har vi inom DigitalWell Arenas innovationsråd behandlat ansökningar från över 40 bolag. Där över 70 stödtjänster av olika slag har delats ut och genomförts av experter från närmare 20 olika organisationer.

  Efter en lång föräldraledighet såg jag framför mig en intensiv vår. Jag hade fått ett nytt ansvarsområde – entreprenörskap, kommersialisering och uppskalning. Det var inom ett nytt stort initiativ, DigitalWell Arena, som hade startat under min bortavaro. 

  I tidningarna skrevs om ett virus som orsakade lunginflammation i Kina, och på Compare var vi i full gång med att planera våren. Massor av resor, events och möten planerades in, för att samla input till DigitalWells Innovationssupport, som jag hade i uppdrag att forma. Tanken var att laborera med olika stödtjänster och processer under våren för att sedan ”gå live” efter sommaren. 

  Sen kom mars. Vi funderade på om det verkligen var ansvarsfullt att arrangera en gruppresa till Oslo Big Data day en vecka senare, med tanke på viruset. Jag skulle föreläsa om ”Innovation through Collaboration” och hade börjat gruva mig för vad jag skulle prata om. Jag hade inte ens jobbat två månader i min nya roll, och kände mig osäker på om jag hade tillräckligt relevanta och aktuella exempel att berätta om. Men det blev ingen konferens. Vid datumet för eventet var gränsen till Norge redan stängd, för första gången sen andra världskriget.  Världen vändes upp-och-ner. Det började gå upp för oss, precis som för alla andra, att vi var på väg att uppleva något som, bara någon vecka tidigare, inte fanns i vår begreppsvärld. 

  Hos Compare, precis som hos alla andra aktörer i det företagsstödjande systemet, så inleddes genast intensiva diskussioner kring hur vi på bästa sätt kunde stötta alla de företag och innovatörer som behövde vår hjälp. DigitalWell och DigitalWell Arena fick loss två miljoner ur projektbudget att använda till företagsstödjande aktiviteter i Coronakrisen, och det beslutades att den satsningen skulle drivas inom ramen för Innovationssupporten, som då behövde ”gå live” på stört. Vi fick en vecka på oss att göra ett jobb som var tänkt att ta flera månader. Skapa ett innovationsråd med representanter från universitetet, regionen, Karlstad kommun och Almi, som kunde behandla ansökningarna. Skapa ett nätverk av stödtjänstleverantörer, bygga en hemsida, ta fram ansökningskriterier och formulär, ta fram sekretessavtal och leverantörsavtal…

  Alla inblandade inom och utanför Compare fick order om att lägga allt annat arbete åt sidan och kavla upp ärmarna!

  En vecka senare släppte vi nyheten. Två miljoner till Innovationskraft i coronakrisen, och presenterade den nya hemsidan. Vi insåg snabbt att vi på många sätt satt i samma båt, både vi som arbetade med Innovationssupporten, de entreprenörer som sökte stöd från oss, och våra leverantörer av experttjänster. För startups är det vardagsmat att arbeta med att hitta en väg framåt under osäkra omständigheter, men nu, när hela världen var osäker, så gällde det plötsligt oss alla, oavsett typ av verksamhet. Ordet entreprenör kommer ifrån franskans entreprendre, som betyder att åta sig eller genomföra något, och vi behövde alla plocka fram våra inre entreprenörer och agera under närmast startup-liknande förhållanden.

  Vi fick helt enkelt hjälpas åt. Entreprenörerna fick själva föreslå vilka stödtjänster de behövde. Leverantörerna av experttjänster fick fria händer att utforma sina egna stödtjänster. Ledamöterna i innovationsrådet fick sätta upp sina egna kriterier som de själva, var och en, tyckte att de behövde, för att kunna bedöma ansökningarna. Vi testade, utvärderade, skruvade och testade igen. Och allt i skarpt läge. 

  På mindre än tre månader behandlade innovationsrådet ansökningar från över 40 bolag. Över 70 stödtjänster av olika slag delades ut, och genomfördes av experter från närmare 20 olika organisationer. Och jag fick vara med om ett tydligare exempel på entreprenörskap, och Innovation through collaboration än jag någonsin hade kunnat föreställa mig. Min förhoppning inför framtiden är att även när vi når det nya normala, en känsla av business as usual, post-corona, att vi fortfarande kan plocka fram det entreprenörskapet som finns inom oss alla, oavsett vilket typ av organisation vi verkar inom. Och ibland lägga allt annat åt sidan för att gemensamt skapa Innovation through collaboration.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.