SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Testkompetens som ger Nordic Medtest unik ställning inom e-hälsa

  DigitalWells Innovationssupport kan erbjuda företag och entreprenörer en genomlysning av nya produkter och tjänster hos Nordic Medtest. Företaget har en unik kompetens kring e-hälsotjänster och verifierar nya tjänster på nationell nivå.

  Nordic Medtest är ett dotterbolag till Inera, med ett helhetsansvar för testning och kvalitetssäkring av hela tjänsteportföljen. Via samarbeten med samtliga regioner och de stora systemleverantörerna besitter Nordic Medtest en unik ställning och kompetens inom svensk e-hälsa. De tjänster som sannolikt är mest kända för allmänheten är till exempel 1177 Vårdguiden, Journalen samt Mina intyg.

  Förutom dessa invånartjänster jobbar Nordic Medtest kanske allra mest med den nationella infrastrukturen, som är kritisk för alla vårdgivare. Där ingår den nationella tjänsteplattformen.

  – Journalen, Nationell patientöversikt, läkemedelstjänster – det är en lång lista av tjänster som är kopplade till den tjänsteplattformen, som sedan regionernas vårdinformationssystem ansluter sig mot för att utbyta information, säger Jörgen Larsson, enhetschef på Nordic Medtest. 

  Det finns inget formellt krav på att företag ska testa nya produkter och tjänster inom e-hälsa hos Nordic Medtest. Regionerna har ett stort handlingsutrymme för att ta in egna digitala tjänster, undantaget är när dessa ska kopplas upp mot den nationella tjänsteplattformen. Då finns krav på vilken testning som behöver göras och ibland även krav på certifiering av vissa typer av applikationer.

  Vanlig missuppfattning

  Det är bland annat dessa icke-nationella lösningar som gör att det ibland uppstår förvirring kring informationssamordningen i det svenska vårdsystemet, tror Jörgen Larsson.

  – Det finns en väldigt vanlig missuppfattning om att det inte finns någon plattform för informationsutbyte mellan vårdgivare på nationell nivå. Jag kan till exempel fortfarande se debattartiklar om att det borde utvecklas en sådan plattform, men den har funnits i bra många år, säger Jörgen Larsson.

  Jörgen Larsson, enhetschef på Nordic Medtest. Bolaget har ansvar för att verifiera de nya e-hälsotjänster som kopplas upp mot den nationella tjänsteplattformen.

  Oavsett kravbild och applikation kan en verifiering av en ny produkt hos Nordic Medtest vara väldigt givande, och bidra som en kvalitetssäkring i de flesta sammanhang. Genom DigitalWells Innovationssupport kan företag och entreprenörer ta del av en genomlysningstjänst utförd av Nordic Medtest.

  – Genomlysningen görs utifrån ett urval av aspekter som vi har identifierat som viktiga att ta hänsyn till inom e-hälsa. Vi gör en undersökning av IT-systemet för att identifiera problem och rekommendationer tidigt som rör användbarhet, interoperabilitet, informationssäkerhet samt juridiska frågor som kan vara värt att ta i beaktande. Detta ger entreprenören en chans att förstå vad som kan behöva rättas till för att uppnå de nyttor och effekter som eftersträvas, säger Jörgen Larsson.

  Viktigt att upptäcka problem tidigt

  Han anser att resultatet av genomlysningen kan ge fördelar i ett senare skede.

  – Genomlysningstjänsten är ett sätt att spara kostnader, genom att komma på rätt spår från början, säger Jörgen Larsson.

  Finns det några vanliga fallgropar som ni ofta stöter på i era genomlysningar och tester?

  – Skulle väl inte säga att det är fallgropar eftersom genomlysningarna oftast görs i tidiga faser, men ju senare en entreprenör skaffar sig kunskap om potentiella problem med sin idé, desto svårare att korrigera.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.