SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Nästan 30 sökande till innovationsstöd i coronakris

  DigitalWell Arenas satsning på innovationsstöd i coronakrisen har lockat nästan 30 företag och entreprenörer. "Vi är imponerade av innovationskraften och viljan att utvecklas under de nya förutsättningarna", säger Lina Svensberg.

  Det var i slutet av mars som DigitalWell Arena gick ut med ett riktat erbjudande till innovation som kan stötta samhället med anledningen av coronakrisen. Två miljoner kronor lyftes fram för att hjälpa företag och entreprenörer som har idéer, produkter och tjänster som kan lösa de utmaningar som tydliggjorts. Stöd kan även ges om man har en produkt eller tjänst som kan ställas om och få ett nytt användningsområde.

  Nu, knappt två månader senare, har 29 företag och entreprenörer vänt sig till DigitalWells Innovationssupport.

  Brett spektra

  Listan på digitala – och samhällsnyttiga – tjänster och produkter som inkommit är lång. Det handlar om läxhjälp vid hemstudier, vardagsmotion, självmordsprevention och verktyg för att identifiera risk för ohälsa både i skolan och på arbetsplatser för att ge några exempel.

  – De som har fått större stöd har en direkt koppling till coronakrisen. De ändrade omständigheterna kanske har förändrat deras marknad, och skapat nya möjligheter, och vi stöttar dem i att ställa om och skala upp. Det vanligaste är att coronakrisen tydliggjort ett behov som kommer att finnas kvar i samhället även när krisen är över, säger Lina Svensberg, ansvarig för kommersialisering och entreprenörskap i DigitalWell Arena.

  En majoritet av de förslag som inkommit har bifallits med någon form av stöd. I de fall det inte handlat om en konkret stödtjänst genom Innovationssupporten så har sökande slussats vidare till andra parter, exempelvis Almi, för mer generell företagsrådgivning.

  Accelererar digitalisering

  Många pekar ut coronakrisen som en katalysator för digitalisering. Inom SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har exempelvis intresset för digitala vårdtjänster ökat kraftigt under coronakrisen.

  – På några veckor har användningen av regionernas digitala vårdtjänster ökat med upp till tusen procent och antalet anslutna verksamheter har mångdubblats, säger Patrik Sundström, programansvarig för e-hälsa på Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

  På samma sätt tror Lina Svensberg även att innovationskraften tagit fart. Accelerationen av den digitala utvecklingen har även påverkat Innovationssupportens innehåll.

  – Entreprenörerna har nästan alltid tydlig idé om vad de vill ha, ofta handlar det om hjälp med utveckling av betaversion, eller vidareutveckling av betaversion eller färdig produkt. Men när vi gräver lite djupare i bolaget hittar vi ofta andra områden där de behöver stöttning, som de kanske själva inte alltid varit medvetna om, men som är en förutsättning för att lyckas med sin uppskalning, säger Lina Svensberg.

  Skapar två nya tjänster

  De senaste två tjänsterna är exempel på sådana tjänster, som tagits fram tillsammans med experter i nätverket, utifrån entreprenörernas behov.

  Den ena är ”investor readiness assessment” i samarbete med Xplorico, som vänder sig till företag som redan har utvecklat en betaversion och behöver se över hur man kan attrahera nytt kapital för att skala upp. Den andra handlar om juridiskt stöd i att upprätta avtal mellan innovatören och det utvecklande bolaget, då det ofta finns oklarheter kring ägandet av de immateriella rättigheterna

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.