SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Genomlysning gav Ineq Solutions nya kunskaper

  DigitalWells Innovationssupport har en rad tjänster som kan stötta företag och entreprenörer i utvecklingen av nya, digitala hälsotjänster. För Ineq Solutions har supporten gett viktig kunskap om datasäkerhet för deras verktyg för att skapa en trygg skolmiljö.

  DigitalWells Innovationssupport riktar sig till företag och entreprenörer som behöver hjälp att få sin idé att bli verklighet, eller för att en mer färdig tjänst elller produkt ska nå sin fulla potential. Den gemensamma nämnaren är att det ska handla om en digital tjänst eller produkt som kan bidra till en lösning på en utmaning inom hälsa och välfärd.

  Ineq Solutions är ett av företagen som fått ta del av innovationssupporten. Företaget utvecklar digitala verktyg för att skapa ökad trygghet i skolan och studiero i klassrummen. Deras tjänst för att fånga upp elever som riskerar att hamna i utanförskap har via Innovationssupporten blivit genomlyst av Nordic Medtest

  – Datasäkerhet och GDPR är mycket viktigt för att vår produkt ska vara säljbar och attraktiv för kunden. Det var värdefullt att få den feedbacken i ett tidigt skede, redan i prototypfasen och kravställning. Saker som säker inloggning, autentisering och geografisk lagring var värdefull input som gjorde att vi kunde utveckla vidare, säger Sofi Finnstam och Sara Lindahl på Ineq Solutions.

  Lina Svensberg, processledare i DigitalWell Arena, menar att en konkret insats i många fall kan ge entreprenörer kraft att fortsätta framåt på egen hand.

  – Genomlysning med Nordic Medtest är exempel på en tjänst som med relativt små medel kan ge viktiga pusselbitar i utvecklingen av en tjänst.

   

  Ineq Solutions tillsammans med Mond Digital Solutions och Stepler i samband med att företagen nominerats till DigitalWells pris Årets digitala välfärdsinnovation.

  Stöd inför nyemission

  Ett annat företag, Stepler, hade redan en produkt på marknaden när de vände sig till DigitalWell. Deras app för att stimulera ökad vardagsmotion har redan laddats ner av över 10 000 användare i Googles playtjänst. För att vidareutveckla appen behöver bolaget få in mer kapital, och via Innovationssupporten kunde de få juridisk rådgivning inför en nyemission.

  – Många entreprenörer som står inför sin första investering får hjälp av investerarna med att ta fram avtal, då finns det risk att det blir ett investerarvänligt avtal. Med vår tjänst vill vi hjälpa entreprenörerna att ta fram avtal med bra villkor för dem, säger Lina Svensberg.

  Drygt tiotal tjänster

  I nuläget finns ett drygt tiotal tjänster specificerade i Innovationssupporten, men utbudet växer hela tiden då nya behov identifieras. Tjänsterna är indelade beroende på var i processen man befinner sig och täcker hela kedjan från att bekräfta och utveckla en tidig idé till att förbereda en marknadsintroduktion eller skala upp en existerande produkt eller tjänst.

  Läs mer om tjänsterna i DigitalWells Innovationssupport

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.