SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Snabbt gensvar på innovationsstöd i coronakris

  DigitalWell Arena har tillfört två miljoner kronor för att öka innovationskraften i coronakrisen.

  -          I en svår situation vill vi stötta näringslivet att kunna utveckla digitala tjänster och produkter som kan bidra till bättre hälsa, säger Magnus Bårdén, vd för Compare och processledare för DigitalWell Arena.

  Kort efter att coronakrisens genomslag i samhället blivit påtagligt fattade DigitalWell Arenas projektledning beslut om att göra en riktad satsning. De två miljoner som nu görs tillgängliga ska stimulera näringslivet att våga satsa på digital innovation – trots ekonomiskt svåra förhållanden.

  Det arbete som har inletts är i linje med DigitalWell Arenas ordinarie uppdrag; att genom samarbete mellan näringsliv, akademi, offentlig sektor stötta användardriven innovation för att skapa bättre hälsa. Däremot tillgängliggörs resurser snabbare för skalbara, digitala tjänster som skulle kunna avlasta hårt prövade samhällssystem.

            Vi sätter stort värde på näringslivets innovationskraft. Vi står inför en extremt svår situation och nu om någonsin behövs nya tjänster som kan bidra till att människor ska må bättre, säger Magnus Bårdén.

  Befintliga produkter kan få ny användning

  Stödet kan riktas mot både nya idéer och utveckling av existerande produkter, som kan få delvis nya användningsområden. Spannet av möjliga lösningar är brett och kan handla om allt från tjänster som bryter isoleringen för äldre till sådana som mer direkt riktas mot att avlasta vården.

  Gensvaret har på kort tid varit stort. På mindre än en vecka har ett tjugotal företag och entreprenörer hört av sig och anmält intresse att arbeta med utveckling av både egna och andras innovationer.

            Vi har redan sett prov på stor initiativförmåga i samhället under den kris vi befinner oss i och vi är övertygande att den digitala sektorn kan bidra, säger Magnus Bårdén.

  Satsningen på innovationssupport i coronakrisen samfinansieras av DigitalWell Arena och det regionala EU-projektet DigitalWell. Det innebär att 50 procent av medlen riktas mot satsningar i Värmland och Dalarna, medan den andra halvan är tillgänglig nationellt och internationellt.

  Här kan du läsa mer om vilken typ av stöd vi kan erbjuda samt vilka kriterier du behöver uppfylla för att kunna få stöd.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.