SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Digitalt verktyg för framtidens trygga förlossningar

  I Digitalwell Arena utvecklas nu en digital tjänst för att hjälpa gravida till en tryggare förlossning. Innehållet baseras på metodiken från succéboken Föda utan rädsla.
  Caset är det första som drivs från grunden i Digitalwell Arena.

  FUR, Föda utan rädsla, är ett koncept som skapats av entreprenören Susanna Heli. Den första upplagan av hennes bok, som vänder sig till gravida och stödpersoner, kom för drygt tio år sedan och har nu sålt i över 50 000 exemplar.

  Nu pågår ett samarbete med att utveckla innehållet till en digital tjänst. Förutom Susanna Heli och Digitalwell Arena ingår Region Värmlands förlossningsvård.

  – Metoden och innehållet så väletablerat att den inte är beroende av mig som person längre. Därför vill jag med stöd av Digitalwell Arena gå vidare med digitalisering och konceptualisering av metoden, den kunskapen har inte jag, säger Susanna Heli.

  – Drivkraften är att utveckla framtidens sjukvård. Det känns fantastiskt att få vara med och göra det.

  Susanna Heli är redo att ta sitt koncept vidare i digital tappning.

  Cecilia Karlsson, processledare i Digitalwell Arena, tror att tjänsten kan möta behoven hos en målgrupp som är digitalt mottaglig, samt ett utvecklingsbehov från verksamheten. Dessutom tycker hon att caset matchar Digitalwell Arenas modell:

  – Det innehåller alla fyra byggstenar som ett innovationscase i Digitalwell Arena ska ha. Det fokuserar på ett användardrivet behov, en analog metod som mycket väl kan bli ett digitalt stöd för den blivande mamman/familjen. Det finns en entreprenör som behöver hjälp med och vill investera i att skala upp sin produkt digitalt, vi kopplar på forskning från Karlstads universitet för kunskapsspridning och använder vår kunskap kring innovation och processledning för att driva caset.

  Ser stor potential

  Cecilia Karlsson hoppas att den digitala tjänsten kan minska behovet av telefonrådgivning från vårdpersonal, samtidigt som det ger blivande föräldrar en ökad känsla av egenkontroll. Hon ser också en stor möjlighet att tjänsten kan spridas både nationellt och internationellt.

  Enligt Susanna Heli kommer det digitala verktyget i ännu högre grad än boken att fokusera på de praktiska momenten kopplade till förlossningen. Dessutom är tanken att en profylaxkurs ska inkluderas.

  – Min drivkraft är att det här ska göra FUR tillgängligt för så många som möjligt, säger Susanna Heli, som tycker att vården generellt har varit sämre på att satsa på känslomässigt baserade tjänster.

  – Det är helt accepterat med en miljardindustri kring läkemedel och sjukvårdsutrustning, men inte lika accepterat med känslomässigt baserade tjänster. Men hela poängen med tjänsten är att förbygga både fysiskt och psykiskt lidande.

  Tjänst blir föremål för forskning

  I Digitalwell Arenas samarbete kring FUR ingår också Karin Ängeby, utbildad barnmorska och forskare, som representant från förlossningsvården. Hon kommer dessutom att forska kring förlossningar kopplat till FUR-metodiken, tillsammans med Anna Nordin, universitetslektor på Omvårdnad vid Karlstads universitet.

  Föda Utan Rädsla har funnits som metod i tio år men är inte utvärderad i forskning förut. Däremot vet vi att stöd under förlossningen har mycket goda effekter och inga negativa biverkningar, säger Karin Ängeby.

  Arbetet med konceptutvecklingen av FUR blir det allra första caset som drivs från grunden i Digitalwell Arenas regi, tidigare case har initierats via det regionala EU-projektet DigitalWell. Det har också öppnat för att släppa in Susanna Helis företag, som är baserat i Stockholm. 

  Söker deltagare till fokusgrupper

  Kopplat till utvecklingsarbete av FUR-verktyget skapas fokusgrupper. Är du gravid, stödperson eller nybliven förälder och vill dela med dig av vilka behov du har för att uppnå en trygg förlossning är du välkommen att anmäla dig till den första fokusgruppen här. Dessutom kommer det i ett senare skede att behövas användare som kan testa pilotversionen av verktyget och som kan delta i djupintervjuer. Mer info kommer inom kort på Digitalwell Arenas sajt.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.