SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Nytt arbetsområde ska hantera Arenans data

  Det strategiska arbetsområdet för DigitalWell Arena är under utbyggnad. Just nu pågår ett initiativ att skapa en helt ny arbetsgrupp inriktad mot datainsamling och datainfrastruktur.

  Ett första möte för att sondera möjligheterna med det nya arbetsområdet hölls på Karlstad Innovation Park i slutet av november. Utgångspunkten var frågan om hur användning och insamling av data kan hjälpa DigitalWell Arena att lyckas i sin mission och målbild. På mötet hade expertis från både akademin, näringsliv och det offentliga samlats för att ge sin syn på möjligheter och utmaningar.

  – Förutsättningarna för DigitalWell Arenas arbete med att driva utveckling för ett hälsosamt samhälle behöver en plattform där det är möjligt att dela data mellan individer, leverantörer, myndigheter och företag som en del i innovationsarbetet, säger Cecilia Karlsson, processledare för DigitalWell Arena.

  Dagen gav upphov till många intressanta diskussioner. Bland annat om vilka som bör ingå i den nya arbetsgruppen, vilken typ av data som finns tillgänglig och är relevant. En knäckfråga som också lyftes var den om det eventuella behovet av att bygga en egen plattform för att hantera data inom DigitalWell Arena.

  Mötet resulterade i ett beslut om att starta en förstudie under början av nästa år för att gräva djupare i ämnet, med målsättningen att skapa ett nytt strategiskt arbetsområde för datainfrastruktur inom DigitalWell Arena.

  DigitalWell Arena är sedan tidigare indelad i fem strategiska arbetsområden, som du kan läsa mer om här.

   

  Anders Ekholm startade diskussionen om hur data ska hanteras inom Arenan med en inspirerande föreläsning.

   

  Som en introduktion till sammankomsten gav Anders Ekholm, coach i DigitalWell Arena och senior rådgivare på institutet för Framtidsstudier, en inspirationsföreläsning. En viktig frågeställning var hur man hanterar ett komplicerat system jämfört med ett komplext. Ett komplicerat system går att analysera, och där kan vi ofta hitta en ”best practice”. Men många av de system vi i dag ska hantera är komplexa, exempelvis vård, skola och omsorg, och där vet vi egentligen inte vilka åtgärder som är korrekta förrän i efterhand.

  – Komplicerade saker, som beskattning, fungerar väldigt bra i Sverige. Men samtidigt ställs krav från invånare och politiker att vi även ska kunna hantera mer komplexa och allvarliga samhällsproblem, som global uppvärmning, sa Anders Ekholm, som ett målande exempel på problematiken.


   

  Ett komplext system går heller inte att organisera enligt någon given bästa metod. Men vi försöker göra som vanligt och i möten och med olika samordnare lösa dessa problem. Det syns även tydligt i sysselsättningsstatistiken, antalet chefer och administratörer inom offentlig sektor ökade med 50 procent mellan 2001 och 2013.

  Istället anser Anders Ekholm, som tidigare jobbat som analyschef på Socialdepartementet, att det handlar om att bygga en infrastruktur för det ”biologiska samhället” där flödande data från alla hörn av livet och världen samlas in. Det innebär också en ökad förståelse för komplexa problem – och att vi tar fram nya metoder för att hantera dem, som olika simuleringar, AI och Machine learning.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.