SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  ”Digitalisering kan ge effektivare hälsotjänster”

  Går det att förbättra prestandan i mobil datakommunikation genom att kombinera olika tekniker som wifi med 4G och 5G? Det vill Stefan Alfredsson ta reda på genom sin forskning vid Karlstads universitet.

  Det är svårt att tänka sig en tillvaro utan mobiltelefon. Den är vår primära länk till sociala medier och myndigheter och ger oss konstant tillgång till underhållning, shopping och viktiga samhällstjänster. Dessutom utvecklas nu allt fler digitala hälsotjänster. Därför lär behovet av pålitliga trådlösa uppkopplingar knappast minska.

  – Traditionellt förlitar sig våra uppkopplingar på enbart en förbindelse, berättar Alfredsson. Men hans forskning visar att det med anpassningar av mjukvaran går att kommunicera simultant i flera kanaler samtidigt för att öka stabilitet och kapacitet.

  Stora utmaningar i hälsosektorn

  Stefan projektleder den del av Karlstad universitets insatser i projektet som handlar om datavetenskap.

  – Utmaningarna är resursbrister inom hälsosektorn, längre vårdköer och en åldrande befolkning som kräver en annan typ av vård framöver. Vi tror att digitalisering är ett sätt att möta de här utmaningarna, eftersom det kan ge bättre effektivitet och resursanvändande. Ta till exempel personalbristen. Kan vi hitta sätt att effektivisera där så tror jag vi kan göra stora vinster. Det finns redan digitala doktorstjänster som gör att du slipper gå till vårdcentralen och smitta ner andra. Vi kan också tänka oss ett digitalt system i hemmet som automatiskt upptäcker ifall en person inte har rört sig på ett tag och tillkallar hjälp. Då är det viktigt att det finns en pålitlig uppkoppling med tillräcklig kapacitet för att överföra bild eller ljud, eller för att prata med någon i andra ändan, säger Stefan.

  Tre doktorandtjänster

  För att förstärka sin satsning mot digitalisering av hälsotjänster har Karlstads universitet inrättat tre doktorandtjänster, inom datakommunikation, datasäkerhet och mjukvaruutveckling.

  – Det är områden vi tror är centrala inom en digitalisering. Det behövs pålitliga kommunikationslösningar. Ett annat viktig område är datasäkerhet och personlig integritet. När man hanterar hälsoinformation så är det oftast känslig personinformation. Därför undersöker vi vilka som får ta del av informationen och hur kan man göra det på ett integritetsvänligt sätt. Vi behöver också bra mjukvaror. Därför undersöker vi hur hälsosektorn arbetar med mjukvaruutveckling och mjukvaruarkitekturer och hur man kan säkerställa att det blir bra kvalitet, säger Stefan.

  AI kan ge mer individanpassad vård

  I framtiden tror Stefan att vi kommer ha mycket nytta av AI för att skapa en mer individuellt anpassad vård och för att skräddarsy exempelvis medicinering.

  – Idag testar man vanligtvis läkemedel på en genomsnittsgrupp, sedan funkar kanske inte medicinen för personer som hamnar utanför det genomsnittliga spannet. Men om vi med hjälp av AI och machine learning kan följa upp alla faktorer som påverkar hur din behandling borde se ut, så kommer vi kunna erbjuda en bättre och mer individanpassad vård.

  Viktig satsning

  DigitalWell Arena ger Värmland möjligheter till utveckling.

  – Stora aktörer som Region Värmland, Vinnova och Karlstads universitetet, tillsammans med näringslivet avsätter resurser för att de tycker det här är en viktig satsning för hela regionen. Det är ett kvitto på att vi har den kompetensen som krävs för att driva igenom det här, avslutar Stefan.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.