SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Ett hälsosammare Värmland

  Resan mot ett hälsosammare Värmland

  Ett Värmland med hög livskvalitet kan innebära att fler bolag väljer att etablera sig i regionen. Ett Värmland med hög livskvalitet kan innebära ett minskat behov av hälso- och sjukvård. Ett Värmland med hög livskvalitet kan innebära att fler aktörer utvecklar tjänster med invånaren i fokus.  

  I en tid där allt går snabbare än någonsin förr, känns det viktigt för oss på Effect Management att vara med och sätta samverkan, tillväxt och hälsa i fokus och blicka framåt mot ett hälsosammare Värmland tillsammans med DigitalWell Arena. 

  Av Effects klientuppdrag är ungefär hälften för aktörer inom offentlig sektor. Karaktären på uppdragen kan vara strategiskt stöd, utredningar, utveckling av ledningsarbete och utveckling av aktivt medarbetarskap. En stor del av uppdragen är inom hälso- & sjukvårdssektorn. Genom dessa uppdrag har vi på nära håll sett de utmaningar som hälso- och sjukvården idag har.  

  Precis som i vår egen verksamhet tror vi på samskapande och värdeskapande lösningar på faktiska behov. Att göra saker tillsammans skapar värde. Inom ramen för DigitalWell Arena är målsättningen att vara med och bidra till framtidens hållbara hälsosektor genom att stödja såväl offentliga organisationer, akademi och privata aktörer i ett förnyat och förädlat arbetssätt i gränssnittet gentemot olika intressentgrupper samt för att skapa arenor för samverkan och utvecklings-/genomförande kraft för innovationer. 

  Effect har många erfarna och etablerade konsulter med lång erfarenhet från ledande poster inom offentlig sektor. Vi har också många års erfarenhet av att arbeta med samverkansprojekt mellan akademi, offentlig och privat sektor. Vi är aktiva inom flera utvecklingsprojekt inom akademin med stark koppling till verkanskraft, samt besitter ett stort nätverk inom spetsforskning. 

  Vi på Effect ser fram emot att bidra med vår kompetens och erfarenhet som rådgivande aktör, att facilitera fram och stödja implementering av innovationsinitiativ samt att arbeta med nya arbetssätt, medarbetarskaps- och ledarskapsperspektiv på innovation inom hälsosektorn. 

  Så – låt oss påbörja resan mot att göra skillnad, och mot ett hälsosammare Värmland!

  Petra Lundgren, Effect Management

  Läs mer om varför Effect Mangement valt att vara med i DigitalWell Arena här.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.