effect_management_digitalwellarena

  Effect Management

  Effect Management grundades 1989 i Karlstad. Med kontor i Karlstad och Stockholm är vi en regional utvecklings-, påverkans- och nätverksaktör med representation i flera viktiga forum och beslutsorgan. Vi förenar det strukturella och det kulturella i företags- och verksamhetsledning. Då utveckling är fasberoende och olika kompetens och metoder behövs i olika utvecklingssteg, har Effect ett brett spann av kompetensprofiler där vi ofta är flera som arbetar tillsammans i våra uppdrag.

  Varför är vi med?

  Effect vill bidra till att utveckla framtidens hållbara hälsosektor.
  Vi vill stödja offentliga organisationer, akademi och privata aktörer genom att skapa arenor för samverkan, utveckling och innovation.

  På vilket sätt vill ni bidra till att skapa framtidens digitala hälsotjänster?

  På Effekt jobbar vi mycket med att förändra kultur, och att facilitera och driva innovationsarbete. Vi vill gärna vara ett strategiskt stöd vid förändringsarbete och har ett stort kontaktnät av personer med spetskompetens.

  Vilken anser ni är den största utmaningen?

  Utmaningen är främst att förändra kulturen inom vården så att vi kan åstadkomma verklig förändring. Men med hjälp av digitala tjänster kan medborgaren själv i större utsträckning aktivt förebygga ohälsa.

  Charlotte Wäreborn Schultz

  VD
  charlotte.wareborn@effect.se

  Aktuellt

  Nyhet
  DigitalWell

  Digitalisering av välfärdstjänster

  DIGITALWELL I det regionala EU-projektet DigitalWell bidrar vi till digitalisering av välfärden genom att tillsammans utveckla lösningar på faktiska behov med användarens egenförmåga i fokus. Projektet

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.