SEARCH
Stäng den här sökrutan.

UPPHANDLING

Deltagande i innovationsprocessen upphandlas

Upphandling av innovationsprocess

Upphandlingen omfattar deltagande i innovationsprocessen, samt nyttjanderätt av resultatet. Det är alltså inte tjänsten/produkten i sig som upphandlas, utan deltagandet i processen. Genom att upphandla utvecklingsarbetet enligt den här modellen så får alla leverantörer betalt för sitt arbete igenom hela processen. Konkurrensutsättningen blir då integrerad i innovationsprocessen, och tjänsten/produkten som blir resultatet kan implementeras direkt, utan ytterligare upphandling/konkurrensutsättning. 

Exempel från ”Upplev min verklighet”

Upphandlingen i caset ”Upplev min verklighet” publicerades som en crowdsourcing-inspirerad hemsida, som korslänkades till publiceringen i Karlstad kommuns annonsdatabas.

Inledningsvis upphandlades bara den första fasen, konceptfasen, om 4 veckors arbete, och en ersättning om 25 000 kr. I avtalet ingick sedan en option att förlänga kontraktet. Det som upphandlades var alltså deltagandet i en innovationsprocess, inte resultatet av den.

Reglerar nyttjanderätt

Däremot ingick nyttjanderätten av resultatet i kontraktet. Det innebär att när kontrakten om 25 000 kr för konceptfasen var undertecknade så var upphandlingen formellt klar. Deltagandet i innovationsprocessen som följde utgjorde alltså leveransen.

  • Kontakta oss om du vill få tillgång till upphandlingsdokumentationen i sin helhet. 
eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.