Demand accelerator

Demand accelerator

Karlstad pionjärer i efterfrågeaccelerator

I DigitalWell Arenas nya efterfrågeaccelerator har Karlstad kommun en nyckelroll. I arbetet med att skapa en behovsdriven utveckling av digitala välfärdstjänster blir Karlstad pionjärer. Karlstad

Läs mer »
eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.