SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Vad vågar man drömma om…?

  Hur kan framtidens barnsjukvård i hemmet utvecklas? Det vill Karolinska universitetssjukhuset undersöka i en marknadsdialog tillsammans med innovativa bolag.

  VAD?

  Varför?

  HUR?

  VEM?

  Vad vågar man drömma om...?

  Karolinska universitetssjukhuset bjuder in till ett Solution Enabler Program på temat "Vad vågar man drömma om...?. Fokus denna första pilotomgång ligger på barn med medicinsk komplexitet och framtidens sjukhusanslutna avancerade barnsjukvård i hemmet (SABH). Programmet genomförs inom ramen för en marknadsdialog och följer principerna för offentlig upphandling.

  Har ni innovativa produkter eller tjänster att erbjuda den högspecialiserade barnsjukvården vid Karolinska Universitetssjukhuset? Vill ni vara med och bidra till visionen för framtidens sjukhusanslutna avancerade barnsjukvård i hemmet (SABH) för barn med medicinsk komplexitet? Genom ett nyskapande Solution Enabler Program för dialog, undersöker vi under våren hur SABH kan utvecklas och vad näringslivet har att erbjuda till stöd.  

  Marknadsdialogen har föregåtts av en intern kartläggningsfas och pågår under två månader. Den innehåller steg för presentation av vårdens upplevda behov, inskickade lösningsförslag från företag, möten för samverkan samt kunskapsutbyte med experter på upphandling, regulatoriska frågor, validering och hälsoekonomi.

  Programmet avslutas med ett framtidsorienterande möte där deltagarna bidrar med sina olika perspektiv.

  Insikter, beskrivningar av produkter och tjänster och framtidsvisioner sammanfattas i en offentlig innovationsrapport.   

  Varför Solution Enabler Program på Karolinska?

  Behovet av högspecialiserad vård ökar snabbare än vad den nuvarande kapaciteten och ekonomiska resurser tillåter. Patientcentrerad vård, nya teambaserade approacher och digital transformation ses som viktiga möjliggörare för att klara situationen. 

  Som ett led i att möta denna samhällsutmaning inledde Karolinska Universitetssjukhuset under 2023 en flerårig kraftsamling kring sjukvård i hemmet. En del av de patienter som normalt vårdas på sjukhuset kommer i stället att vårdas i sitt eget hem. Detta bidrar till att patienten blir mer delaktig i sin egen vård, men frigör också vårdplatser och innebär därmed vård för fler patienter. 

  Solution Enabler Program är en öppen innovationsprocess, en marknadsdialog, med fokus på vården om 3-5 år som i sin helhet följer grundprinciperna för offentlig upphandling. Programmet syftar till att direkt eller indirekt skapa förutsättningar för framtida utveckling, upphandling, implementering och skalning av lösningar för framtidens vård. 

  Hur går det till?

  Företag som vill delta i vår första pilot — Solution Enabler Program SABH — skickar in svar på RFI (Request for Information) via plattformen TendSign senast den 20 maj 2024. Intresse att delta i kick-off enligt nedan anmäls via email.    

  Tidsplan:

  • Programmet har kick-off den 6 maj 2024 kl 10-13 och inleds med presentationer från verksamheten (SABH) och barnsjukhuset. Vi avslutar med frågestund och mingel. Anmälan om deltagande sker till andreas.hager@regionstockholm.se senast den 30 april.  
  • Under maj erbjuds en skriftlig dialog om framtidens avancerade hemsjukvård enligt principen private questions / public answers
  • Senast den 20 maj skickar man in ett svar på RFI:n, som handlar om vad man arbetar med och erbjuder i nuläget. 
  • Den 22 maj hålls en kunskapshöjande aktivitet för deltagande företag på temat hälsoekonomi, regulatoriska ramverk och ersättningssystem. 
  • Fram till den 20 juni kan deltagande företag skicka in kompletteringar, reviderade beskrivningar av vad de har att erbjuda och sin vision om hur de kan vara är en del av framtidens avancerade sjukhusanslutna barnsjukvård i hemmet. 
  • Programmet resulterar i en innovationsrapport som publiceras. Förhoppningsvis har vården fått en god överblick av marknaden och de olika produkter och tjänster som kan erbjudas genom att ta del av viktig information samt goda inspel från innovativa företag. Vidare kan man på så sätt förstå sina egna utmaningar och behov bättre.
  Programmet är delfinansierat av EU inom ramen för Circle of Life Science syftar till stärka relationer mellan vården, innovativa företag och andra innovationsaktörer genom att öka deras förmåga att tillsammans möta vårdens strategiska utmaningar på ett sätt som kan leda till innovativa lösningar och efterfrågade produkter och tjänster. Karolinska Institutet Innovations (KIIAB), Karolinska Universitetssjukhuset och företagsacceleratorn Sting är de tre parter som etablerar Circle of Life Science. 

  Vem bör delta?

  Programmet riktar sig till innovativa företag som utvecklar eller redan erbjuder produkter och tjänster som skulle kunna förbättra barnsjukvården. Genom att delta i programmet, får du möjlighet att direkt bidra till utvecklingen av framtidens barnsjukvård, samtidigt som du bygger relationer med andra företag och ledande vårdaktörer inom området.

  En särskild drivkraft bakom programmet är att skapa möjligheter till dialog mellan sjukvårdsaktörer och företag som har lösningar i utvecklingsfas (t ex start-ups).  

  Kom med!  

  Klicka på länkarna för mer information:

  Lägg till din rubriktext här

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.