Bli partner

  Företag och organisationer kan vara med och bidra till utvecklingen av framtidens digitala hälsotjänster genom att vara en partner i DigitalWell Arena. Det innebär att ni bidrar med era resurser för att forma det framtida hälsosamhället.

  Det kan ske genom att ni tex bidrar: 

  med resurser till ett projekt med andra aktörer
  till att forma och erbjuda tjänster för hälsoinnovation till företag och organisationer.
  genom att vara behovsägare till ett utmaningsdrivet innovationscase.
  med testmiljöer för framtidens hälsotjänster.
  genom att tillhandahålla metoder, processer, digital teknik och utrustning för innovationsmiljön.
  med likvida medel.

  Det här får ni som partner: 

  verka i ett sammanhang och miljö med fokus på innovation och affärsutveckling.
  samverka med entreprenörer, företag, offentlig sektor, akademi och civilsamhälle.
  ta del av forskningen inom Karlstads universitet och DigitalWell Arena.
  aktivt bidra till att lösa samhällsutmaningar.
  marknadsföring i DigitalWell Arenas digitala kanaler så som webb, LinkedIn och nyhetsbrev.
  påverka den strategiska inriktningen inom DigitalWell Arena genom att delta i advisory board.
  medverka på partneraktiviteter som arrangeras av DigitalWell Arena.

  Kontakt för partnerskap

  Magnus Bårdén

  Innovation Manager
  +46 (0)708-15 56 65
  magnus.barden@compare.se

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.