SEARCH
Close this search box.

DigitalWell Meet up

  • 30 January
  • 16:00
  • Digital via Zoom
Anmäl dig senast den 30/1

There is a lot going on within DigitalWell Arena and there are many questions from organizations and individuals in Värmland and Sweden about what we do, how to participate and how to contribute and influence. DigitalWell Meet Up is a digital meeting forum that answers that.

DigitalWell Arena invests in digital health innovation so that more people can live a healthier life. Will wants to contribute to solving the complex societal challenges, connected to health, that lie ahead of us. No actors can solve this on their own. Therefore, we need to work together to find the solutions that contribute to a sustainable society and become a leader in digital health innovation. Together! 

We want to be open and offer information and knowledge about how DigitalWell Arena as an ecosystem and its operations, projects and activities develop, as well as what results and effects it contributes to. 

Since DigitalWell Arena is a common platform, based in Värmland but for Sweden and Europe, we also want to give more people the opportunity to provide input on how DigitalWell Arena should be developed. DigitalWell Meet Up is a digital meeting forum forum where all actors can share exciting opportunities with the aim of stimulating increased collaboration between the public sector, business, academia and civil society. 

At each meeting, a presentation is given of the development within DigitalWell Arena. There is also space for the presentation of new opportunities and time for questions. If you have something you want to bring up, or a question you want us to raise, please get in touch. 

The agenda for each occasion is continuously presented on this page.
You will find a link to registration at the bottom of the page, after the agenda for the upcoming meeting.

A very warm welcome!

Nästa möte: 30 januari

Den här gången gästas vi av Region Värmland,som ger en bild av regionens arbete med att skapa ett effektivare flöde med hjälp av automation, digital teknik och innovation.

Mikael Fredholm berättar om hur Region Värmland blev först i landet med att tillämpa AI vid mammografi. Det har bland annat resulterat i att patienter som vid screening kategoriseras i en lågriskgrupp granskas av en i stället för två bröstradiologer. Här kan du läsa mer på regionens webbplats

Cecilia Edgren och Magnus Söderling ger en inblick om hur en digital robot bidragit till en mer effektiv process för att skicka kallelser till vaccinationer. Med hjälp av roboten har Region Värmland kunnat halvera antalet administratörer – och samtidigt nå en större målgrupp.

Vi får också veta mer om Regionens arbete ordnat införande, som är process för att digital teknik och andra hjälpmedel ska kunna implementeras på ett säkert sätt.

Mötet är helt digitalt och pågår mellan kl. 16 och 17. Varmt välkomna!

Marie Granander

Process Manager
+46 (0)73-500 80 96
marie.granander@compare.se

eu_fond_logo

EUROPEAN UNION – EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

The regional project DigitalWell is financed by the European Union - European Regional Development Fund. The purpose of DigitalWell is that we will together develop digital solutions for needs in welfare with the user's own abilities in focus.