SEARCH
    Stäng den här sökrutan.

    Helsingborgs Stad vill minska den offentliga konsumtionens klimatavtryck med Demand Acceleration metodiken

    Helsingborgs Stad inleder nu förberedelserna för sin första upphandling inspirerad av Demand Acceleration. Samtidigt bryts ny mark när metodiken för första gången tillämpas i klimatfrågan.

    Hittills har Demand Acceleration-metodiken i sin helhet bara prövats av Karlstads kommun. I den upphandling som slutförts utvecklades en ny VR-tjänst som bidrar till att öka vårdpersonalens förståelse för personer med kognitiv svikt. 

    Nu breddas användningen av metodiken både geografiskt och innehållsmässigt. Helsingborg har under en tid följt utvecklingen av Demand Acceleration-metodiken, och har bland annat under våren deltagit i att utveckla en Train the Trainer-utbildning i metodiken. Kring midsommar gick man ut med en RFI (Request For Information) för att hitta lösningar som radikalt kan minska klimatpåverkan av stadens offentliga konsumtion. Inköp som årligen omsätter 3,4 miljarder kronor och motsvarar cirka 115 000 ton koldioxidekvivalenter.

    Helsingborg har en ambitionsnivå att vara klimatneutralt 2030, men precis som i många andra städer saknas delvis en konkret färdplan. En minskad klimatpåverkan från inköp blir därför en viktig pusselbit på vägen mot målet.

    – Varför ska denna utmaning antas just av Helsingborg. Jo, vi har redan utsetts till en av Europas mest innovativa städer. Det vi behöver nu är det konkreta arbetet med innovativa företag, akademin och andra aktörer. Ska vi komma till skott behöver Helsingborg verkligen bli en testbädd, säger Tommy Boije, intraprenör i Helsingborgs stad.

    Demand Acceleration förenar offentlig upphandling med innovation. Det innebär att man i praktiken upphandlar ett innovationsarbete och inte färdiga produkter och tjänster. Däri ligger också en del av svaret på varför Helsingborg valt att angripa klimatutmaningen med stöd av metodiken. 

    – Vi löser inte den själva, om vi tror det så har vi fått hybris. Vi behöver ha så många tentakler som möjligt ute, i så många smarta miljöer som möjligt i hela Europa, säger Tommy Boije.

    Anders Westerlund, verksamhetsutvecklare i Helsingborgs stad, tycker också att Demand Acceleration-metodiken bidrar med en ny ingång till klimatutmaningen.

    – Det som jag tycker är intressant är att metoden börjar flera steg tidigare än traditionell upphandling. Egentligen ligger fokus på den del man ofta missar, själva kravställningen, och utgår mycket från användarperspektivet. Oavsett vilken upphandling man jobbar med så är kravställan helt avgörande. Här ger vi oss tid att utforska våra behov tillsammans med marknaden, säger Anders Westerlund.

    En utmaning i upphandlingen är ändå att det saknas en bild av hur en slutlig lösning faktiskt kan se ut, tycker Tommy Boije:

    – Jag brukar skoja att säga att det blir ett antal fågelholkar som ropar ut hur mycket vi har köpt för varje dag. Eller så kan det bli en chefsutbildning. Vad vet jag. Det handlar mycket om att kommunicera skillnaden mellan ett projekt där vi vet vad vi ska leverera i slutändadan, och att driva ett innovationsinitiativ. Men vi har tränat på det ett tag i Helsingborg.

    För att en potentiell lösning i slutänden ska upphandlas ska den bidra till att mer än halvera utsläppen av den offentliga konsumtionen. En budget har satts för själva upphandlingsprocessen, däremot finns ännu ingen budget för en potentiell lösning. 

    Inte heller finns någon entydig bild av vilken typ av företag som kan tänkas delta.

    – Jag ser framför mig att det kan passa många startups – men det kan lika gärna ett multinationellt företag. Och jag hoppas att vi också får den bredden av leverantörer, säger Anders Westerlund.

    Demand Acceleration har utvecklats inom DigitalWell Arena, som också stöttar Helsingborg i den pågående upphandlingen. Samarbetet är en del av ett projekt för att tillämpa metodiken inom grön omställning, där också Världsnaturfonden och Ignite Sweden ingår.

    Här hittar du mer info om Helsingborgs RFI, där sista svarsdagen är 31 augusti 2023.

    eu_fond_logo

    EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

    Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.