SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Jakob Lindvall hoppade på Demand Acceleration-resa – och kom hela vägen till FN i Geneve

  Sedan årsskiftet är Jakob Lindvall en av teammedlemmarna som driver utvecklingen av Demand Acceleration. I metodiken ser han en stor potential för att skapa förändring och utveckling i stor skala med hjälp av den offentliga affären. Det är han inte ensam om! Runt om i världen börjar insikten gro om att offentlig upphandling kan bli ett effektivt redskap för att driva grön och digital omställning.

  Efter en intensiv vår har intresset för Demand Acceleration-metodiken skapat en uppsjö nya möjligheter. Jakob Lindvall har under sina första sex månader fått uppleva en häftig utvecklingskurva, och delar här med sig av några sina intryck från resan så här långt.

   

  Berätta lite kort om din bakgrund i innovationssystemet?

  – Jag har en väldigt bred bakgrund med erfarenhet från både stora, internationella bolag och ett antal startups som jag varit med och dragit i gång. Under några år var jag VD för Norrköping Science Park där vi utvecklade både företagsinkubator, science park och klusterverksamhet. Det var då jag fick upp ögonen för öppen innovation och insåg vilken samhällsförändrande kraft det blir när alla aktörer drar åt samma håll. Sedan dess har jag arbetat dels med innovation och företagsutveckling, dels som någon form av konsultativ utvecklare i det svenska innovationssystemet, framför allt med inkubatorer och science parks i Sverige och utomlands.

   

  Hur kommer det sig att du blivit involverad i utvecklingen Demand Acceleration?

  – Jag har följt utvecklingen av Compare och Digital Well Arena på avstånd och varit väldigt imponerad av deras progressiva inställning och genuina vilja att driva samhällsförändring. När frågan kom från dem om jag ville vara med och utveckla Demand Acceleration så behövde jag ingen betänketid alls – det var pang på rödbetan!

  Jakob Lindvall på plats i Kista med kollegorna Carolin Maule och Marie-Louise Eriksson i samband med ”Train the trainer”. En satsning på att sprida kunskap om Demand Acceleration till nya innovationsmiljöer. Det har också resulterat i att Jakob och Marie-Louise skapat den allra första manualen för att processleda upphandlingar med stöd av metodiken.

  Vilken potential ser du i metodiken?

  – Äntligen finns det ett verktyg för offentlig sektor att baserat på efterfrågan (Demand) driva en form av öppen innovationsprocess inom ramen för lagen om offentlig upphandling. Men riktigt samhällsförändrande blir inte en innovation förrän den sprids. Det fina med metodiken är att den är lika fokuserad på att stötta leverantörerna, så att de kan skala upp hållbara lösningar och sälja till flera på en större marknad (Acceleration).

   

  Finns det några utmaningar som behöver lösas, för att nå dit?

  – Ska vi nå de globala målen 2030 har vi ett enormt behov av att få fram nya hållbara lösningar som också implementeras brett. Det räcker inte att en kommun löser sina behov på ett hållbart sätt, lösningen måste spridas till flera. Således är fokus på skalbarhet i lösningarna viktigt, liksom att offentliga aktörer måste våga göra affärer även med mindre företag som har de nya lösningarna.

   

  Vilka reaktioner får du och teamet runt Demand Acceleration-metodiken från omvärlden?

  – Vi hade möjligheten att presentera metodiken på en FN-konferens i Geneve i våras och det var väldigt upplyftande. Hela världen ser att vi håller på att missa de globala målen 2030 och att vi tillsammans måsta ta krafttag. Innovation är en viktig del i detta, och ur det perspektivet är det främst två insatser som man pekade på under konferensen – skapa starkare kopplingar mellan forskning och näringsliv samt använda offentlig upphandling som verktyg för att främja innovation. Med den prologen blev det naturligtvis mitt i prick med Demand Acceleration!

   

  Finns det några specifika höjdpunkter från resan så här långt du vill dela med dig av?

  – Policy och teorier i all ära, men det är i det praktiska arbetet som det verkligen skapas nytta. Så det är superkul att få vara med när användare i verksamheten tillsammans med leverantör diskuterar konkreta problem och kreativa lösningar. Då blir det väldigt konkret och värdeskapande!

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.