SEARCH
Stäng den här sökrutan.

DigitalWell Meet up

  • 30 januari
  • 16:00
  • Digitalt via Zoom
Anmäl dig senast den 30/1

Det är händer mycket inom DigitalWell Arena och det kommer många frågor från organisationer och individer i Värmland och Sverige om vad vi gör, hur man kan delta och hur man gör för att bidra och påverka. DigitalWell Meet Up är ett digitalt mötesforum som svarar upp mot det.

DigitalWell Arena satsar på digital hälsoinnovation för att fler ska kunna leva ett mer hälsosamt liv. Vill vill bidra till att lösa de komplexa samhällsutmaningarna, kopplat till hälsa, som ligger framför oss. Inga aktörer löser detta på egen hand. Därför behöver vi samverka för att hitta lösningarna som bidrar till ett hållbart samhälle och bli ledande på digital hälsoinnovation. Tillsammans! 

Vi vill vara öppna och bjuda på information samt kunskap kring hur DigitalWell Arena som ekosystem och dess verksamheter, projekt och aktiviteter utvecklas, samt vilka resultat och effekter det bidrar till. 

Eftersom DigitalWell Arena är en gemensam plattform, baserad i Värmland men för Sverige och Europa, så vill vi också ge möjlighet för fler att komma med inspel kring hur DigitalWell Arena ska utvecklas. DigitalWell Meet Up är ett digitalt mötesforumforum där alla aktörer kan dela spännande möjligheter med syfte att stimulera en ökad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. 

Vid varje mötestillfälle ges en presentation av utvecklingen inom DigitalWell Arena. Det finns också utrymme för presentation av nya möjligheter och tid för frågor. Har du något du vill ta upp, eller en fråga du vill att vi ska lyfta, vänligen hör av dig. 

Agenda för respektive tillfälle presenteras löpande på denna sida.
Du hittar länk till anmälan längst ner på sidan, efter agendan för kommande möte.

Hjärtligt välkommen!

Nästa möte: 30 januari

Den här gången gästas vi av Region Värmland,som ger en bild av regionens arbete med att skapa ett effektivare flöde med hjälp av automation, digital teknik och innovation.

Mikael Fredholm berättar om hur Region Värmland blev först i landet med att tillämpa AI vid mammografi. Det har bland annat resulterat i att patienter som vid screening kategoriseras i en lågriskgrupp granskas av en i stället för två bröstradiologer. Här kan du läsa mer på regionens webbplats

Cecilia Edgren och Magnus Söderling ger en inblick om hur en digital robot bidragit till en mer effektiv process för att skicka kallelser till vaccinationer. Med hjälp av roboten har Region Värmland kunnat halvera antalet administratörer – och samtidigt nå en större målgrupp.

Vi får också veta mer om Regionens arbete ordnat införande, som är process för att digital teknik och andra hjälpmedel ska kunna implementeras på ett säkert sätt.

Mötet är helt digitalt och pågår mellan kl. 16 och 17. Varmt välkomna!

Marie Granander

Process Manager
+46 (0)73-500 80 96
marie.granander@compare.se

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.