DigitalWell Meet up

  • 23 maj
  • 16:00
  • Digitalt via Teams
Anmäl dig senast den 23/5

Det är händer mycket inom DigitalWell Arena och det kommer många frågor från organisationer och individer i Värmland och Sverige om vad vi gör, hur man kan delta och hur man gör för att bidra och påverka. DigitalWell Meet Up är ett digitalt mötesforum som svarar upp mot det.

DigitalWell Arena satsar på digital hälsoinnovation för att fler ska kunna leva ett mer hälsosamt liv. Vill vill bidra till att lösa de komplexa samhällsutmaningarna, kopplat till hälsa, som ligger framför oss. Inga aktörer löser detta på egen hand. Därför behöver vi samverka för att hitta lösningarna som bidrar till ett hållbart samhälle och bli ledande på digital hälsoinnovation. Tillsammans! 

Vi vill vara öppna och bjuda på information samt kunskap kring hur DigitalWell Arena som ekosystem och dess verksamheter, projekt och aktiviteter utvecklas, samt vilka resultat och effekter det bidrar till. 

Eftersom DigitalWell Arena är en gemensam plattform, baserad i Värmland men för Sverige och Europa, så vill vi också ge möjlighet för fler att komma med inspel kring hur DigitalWell Arena ska utvecklas. DigitalWell Meet Up är ett digitalt mötesforumforum där alla aktörer kan dela spännande möjligheter med syfte att stimulera en ökad samverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. 

Vid varje mötestillfälle ges en presentation av utvecklingen inom DigitalWell Arena. Det finns också utrymme för presentation av nya möjligheter och tid för frågor. Har du något du vill ta upp, eller en fråga du vill att vi ska lyfta, vänligen hör av dig. 

Agenda för respektive tillfälle presenteras löpande på denna sida.
Du hittar länk till anmälan längst ner på sidan, efter agendan för kommande möte.

Hjärtligt välkommen!

Kommande möte 23 maj: Grön systemförändring med hjälp av innovation

Hur kan startups i samarbete med storföretag, offentlig sektor och andra jobba med våra klimatutmaningar för att nå effekt på systemnivå?

Det är temat för DigitalWell Meet Up 23 maj. Compare och DigitalWell Arena är samarbetsparter i ”Green Mobility Program”, en innovationssatsning där Borlänges klimatpåverkan från arbetspendling står modell för en nationell utmaning. Under våren jobbar cirka 20 startups med innovation som på olika sätt kan minska klimatpåverkan från arbetsresor – från hur tomma IKEA-parkeringar kan utnyttjas på kvällstid till hur man underlättar för cyklister. Lösningar vars samlade kraft skulle kunna bidra till en systemförändring!

I detta DigitalWell Meet Up berättar Lina Svensberg och Tetiana Siianko Eriksson mer om DigitalWell Arenas roll i satsningen. Det handlar bland annat om hur offentlig upphandling kan vara ett verktyg för att driva innovation – så kallad Demand Acceleration. Dessutom gästas vi av Jenny Hedén Malm från Ignite Sweden, som specialiserat sig på att koppla samman startups med behovsägare. Mötet är digitalt och pågår mellan kl. 16 och 17.

** Sweden Green Mobility Program är en del av Omställningslyftet som är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, EnergikontorenSverige, IUC, IVL och SuPr som delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Hjärtligt välkommen!

Marie Granander

Process Manager
+46 (0)73-500 80 96
marie.granander@compare.se

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.