DigitalWell Meet up

 • 21 februari
 • 16:00
 • Digitalt - eller fysiskt i DigitalWell Innovation Hub
Anmäl dig senast den

Det är mycket som händer i DigitalWell Arena och det kommer många frågor från organisationer och individer i Värmland och Sverige om vad vi gör, hur man kan delta och hur man gör för att bidra och påverka. DigitalWell Meet Up är en serie möten som svarar upp mot det.

DigitalWell Arena satsar på digital hälsoinnovation för att fler ska kunna leva ett mer hälsosamt liv och lösa de komplexa samhällsutmaningarna, kopplat till hälsa, som ligger framför oss. Inga aktörer löser detta på egen hand. Därför behöver vi samverka för att hitta lösningarna som bidrar till ett hållbart samhälle och bli ledande på digital hälsoinnovation. Tillsammans! 

Vi vill vara öppna och bjuda på information samt kunskap kring hur DigitalWell Arena som ekosystem och dess verksamheter, projekt och aktiviteter utvecklas, samt vilka resultat och effekter det bidrar till. 

Eftersom DigitalWell Arena är en gemensam plattform, baserad i Värmland men för Sverige och Europa, så vill vi också ge möjlighet för fler att komma med inspel kring hur DigitalWell Arena ska utvecklas. DigitalWell Meet Up är ett forum för alla aktörer att dela spännande möjligheter som andra kan vara intresserade av med syfte att stimulera en ökad aktörssamverkan mellan offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle. 

Vid varje mötestillfälle kommer det att ske en presentation av utvecklingen inom DigitalWell Arena, ges utrymme för presentation av nya möjligheter och finnas tid för frågor. Har du något du vill ta upp, eller något du vill att vi ska lyfta, vänligen hör av dig. 

Agenda för respektive tillfälle presenteras löpande på denna sida. Mötet ges digitalt via Teams, samt fysiskt i DigitalWell Innovation Hub på Karlstad Innovation Park.

Anmäl dig till hela mötesserien nedan, du avgör naturligtvis själv vilka möten du deltar i.

Hjärtligt välkommen!

Aktuella datum: 

 • 29 nov: 
 • DigitalWell GovTech Incubator
 • DigitalWell Ventures Accelerator
 • Samhällsnytta AB, KAU
 • ORCHA Health och den nordiska standarden för kvalitetssäkring NordDEC
 • Ekosystemet talar – öppet för alla att dela med sig av möjligheter och viktiga händelser.
 • Frågor
 • 24 jan: INSTÄLLT
 • 21 feb: Agenda ej klar
 • 21 mars: Agenda ej klar

Marie Granander

Process Manager
+46 (0)73-500 80 96
marie.granander@compare.se

eu_fond_logo

EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.