SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Sms-coachning bidrog till hälsosammare vanor

  Sms-coaching kan bidra till hälsosammare levnadsvanor. Det visar en studie där forskare vid Karlstads universitet studerat hur digitala tjänster kan komplettera fysiska möten och stärka en beteendeförändringsprocess tillsammans med Friskvården i Värmland.

  Att ändra beteenden till mer hälsosamma levnadsvanor är inte enkelt. Ny forskning vid Centrum för tjänsteforskning, CTF, visar att personlig digital coaching via sms bidrar till att öka chanserna att lyckas. Studien är en del av den forskning som finansieras via DigitalWell Arena.

  – Sms-coaching ökade klienternas förmåga att nå ett önskat målbeteende. Deras välmående och fysiska aktivitet ökade också, likaså förtroendet för sin hälsokonsulent, säger Charlotte Bäccman, lektor i psykologi vid CTF, och fortsätter:

  –  För att tjänsten ska vara mest effektiv behöver den hjälpa till genom att påminna om och stötta klienterna i att finna tillfällen att utföra det önskade beteendet. Många klienter tycks ha blivit mer medvetna om sitt eget ansvar i en förändringsprocess, det ökade ansvarstagandet är viktigt för att upprätthålla det nya beteendet, och med några få undantag ville alla som deltagit i studien fortsätta att få sms-coachning.

  Charlotte Bäckman, lektor i psykologi vid CTF, tror digitala tjänster behöver hitta ett användarvärde som passar den enskilde individen.

  I studien medverkade hälsokonsulenter och klienter vid Friskvården i Värmland, en ideell förening vars mål är att bidra till bättre hälsa bland regionens invånare. En majoritet av klienterna har fått en remiss dit via hälso- och sjukvården eller sin arbetsgivare för att få hjälp att lära sig leva mer hälsosamt.

  Saknar individanpassning

  Hälsokonsulenterna skickade personliga sms för att påminna, motivera och uppmuntra en grupp klienter, mellan deras fysiska möten. Forskarna jämförde de klienter som fick coaching via sms och fysiska möten, med de som endast hade fysiska möten. Klienterna fick själva skatta sin hälsa och sitt mående. Forskarna tittade på förmågor, möjligheter och motivation till förändring hos klienterna.

  – Det finns i dag en uppsjö av digitala hälsoappar utvecklade för att stödja beteendeförändringar, men få kan anpassas för att möta varje individs unika utmaningar och behov. Därför ville vi i den här studien undersöka om och hur individuell skräddarsydd sms-coachning kan stötta beteendeförändringar hos individer med olika utmaningar och behov, säger Charlotte Bäccman.

  I viss mån tror hon att studien också bidra till att skapa generella insikter för utveckling av nya, digitala hälsotjänster.

  – Det som blir viktigast ur ett tjänsteinnovationsperspektiv är ju att tjänstens värde för användaren måste vara fokus. Det behöver finnas ett sant användarvärde för en viss typ av användare och att det kanske sällan finns en ”one size fits all-lösning”. Det verkar dock som man kan samskapa hälsa på många olika sätt.

  Inspirerar till nya arbetssätt

  Från hälsokonsulenternas perspektiv har tjänsten gett ett mervärde till de vanliga hälsosamtalen, genom att både öka motivationen och skapa kontinuitet. Tjänsten gav också ett extra mervärde under pandemin, då klienter kunde få coachning trots restriktioner.

  – Vi hade privilegiet att delta i den här studien och testa sms-coaching som en beteendeförändrande teknik. Det har gett oss värdefulla erfarenheter och ökad kunskap om en arbetsmetod som kan stärka friskvårdsprocessen i kommunikationen med våra klienter – stärka deras motivation och förmåga att ändra sina levnadsvanor. Vi har blivit inspirerade till att införa detta arbetssätt som en del av vår verksamhet, säger Per Hjalmarsson, verksamhetschef för Friskvården i Värmland.

  Text: Linda Fridberg och Anders Milde

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.