SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Digital kuratorstjänst ger nya data till skolans hälsofrämjande arbete

  Allbry (f.d. Snaptive) har skapat en digital kuratorstjänst som möter eleverna på deras villkor i mobilen. Kuratorsplattformen ger också helt nya möjligheter för skolor att samla data och fånga upp problem i tid. Via samarbetet med DigitalWell Ventures hoppas Allbry få fler kommuner att öppna dörren för ett nytt arbetssätt.

  Många minns säkert dörren till kuratorns rum i skolan. Cem Celepli Atci gör det, och under socionomutbildningen föddes idén om en digital kuratorstjänst för att minska stigmat i att söka hjälp.

  – Det är därför vi går till jobbet varje dag. Det är lättare att öppna en app än att gå in genom en dörr när man ska exponeras hos en kurator, säger Cem Celepli Atci, vd och grundare av Allbry.

  Allbrys app löser flera utmaningar som den fysiska tjänsten brottas med. Exempelvis kan eleverna kontakta kuratorn hemifrån och en tid när det passar dem. I dag saknar många skolor till och med ett digitalt bokningssystem för att få träffa en kurator.

  – Det är oroväckande att ungdomar har kommit sist i den här digitala utvecklingen. I dagsläget kan man heller inte boka en tid hos psykolog via primärvården om man är under 16 år, säger Roza Azimi, medgrundare och vice vd på Allbry.

  Data som förändrar förutsättningarna

  Allbrys app erbjuder både en chattfunktion och personliga möten, plattformen ger också tillgång till relevant data för skolan. Kuratorssamtal får inte registreras, men kuratorerna kan via tjänsten på ett enkelt sätt kategorisera relevanta problembilder.

  – Det här är den verkliga innovationen. Det underlättar det förebyggande arbetet otroligt mycket. Idag är det svårt att hålla koll på hur många samtal som genomförs och vad de handlar om, säger Roza Azimi.

  De data som genereras skapar dessutom möjlighet att följa utvecklingen i realtid, enligt Cem Celepli Atci:

  – De trivselenkäter som görs i skolan idag är väldigt analoga, har du fyllt i enkäten en vecka kan situationen vara helt annorlunda när den sammanställs. I vår plattform får man statistik dag för dag och kan filtrera olika ämnen, sedan kan man aggregera och se vilka problem som kommer högts upp på listan både på skol-, klass- och individnivå.

  Cem Celepli Atci och Roza Azimi ser Allabrys plattform som en dörröppnare för en mer individanpassad och datadriven elevhälsa.

  Den ökade integritet den digitala mötesformen erbjuder har också påverkat elevernas beteendemönster. Allbry har funnits på marknaden sedan 2019 och i det 20-tal skolor tjänsten används har man sett att fler elever kontaktar kurator, inte minst killar.

  – Traditionellt sett har fler flickor har sträckt ut en hand för att söka hjälp. Samtidigt vet man att självmord är vanligare bland killar, så redan där finns det ett gap, säger Roza Azimi.

  Erbjuder olika lösningar

  En viktig poäng är att det fortsatt är den enskilda skolan som ansvarar för att det finns tillgång till kurator, vilket regleras av skollagen. Via Allbry kan skolan välja att bemanna den digitala plattformen med egen personal, eller med stöd av Allbrys kuratorer. Införandet av den digitala kuratorstjänsten sker alltid i nära samarbete med den aktuella skolan.

  – En viktig del är att informera kuratorer, så att de känner sig trygga i att använda verktyget. Det är trots allt framtaget av kuratorer för kuratorer. Det är deras ämne och jobb – så det handlar inte bara om att implementera plattformen och tro att det ska funka av sig själv, säger Cem Celepli Atci.

  Stort intresse bland kuratorer

  Initialt har det funnits en viss tröghet i att få skolor att växla över till en mer digital elevhälsa. Bland kuratorerna har dock intresset varit desto större, något som märkts i Allbrys rekrytering.

  – Det har blivit som en rörelse, det är riktigt positivt. Och i vissa skolor vi jobbar med har kuratorn varit drivande i att införa tjänsten, eftersom skolan varit underbemannad. Där får de avlastning, säger Roza Azimi.

  Även om elevernas integritet ligger företaget närmast om hjärtat finns en poäng med att plattformen lättare kan hantera ett ökat elevtryck. En granskning av tidningen Läraren förra året visade att det i snitt går drygt 400 elever per kurator i de kommunala grundskolorna.

  – Volymfrågan är central och relevant. Kuratorer ska utgöra en första linje och finnas där, så kvalitetsfrågan handlar också om att kunna tillgodose alla med ett behov, säger Roza Azimi.

  Accelerator som matchar behov

  Genom att ansluta till DigitalWell Ventures acceleratorprogram hoppas Allbry öka sina kund- och samarbetsdialoger med kommunerna. Redan nu förbereder flera värmländska kommuner att testa tjänsten i samarbete med DigitalWell Arena.

  – Det som är intressant med det här acceleratorprogrammet är att det är otroligt fokuserat. Det finns en massa inkubatorer och acceleratorer, men här känns det som att det verkligen handlar om det vi jobbar med, säger Cem Celepli Atci.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.