SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Digital satsning ska ge stöd att bryta ohälsosamma vanor

  Region Värmland har inlett en digital satsning för att stötta värmlänningarna i att förändra ohälsosamma vanor. En bärande del är att patienter tillsammans i grupp och med stöd av hälsocoacher ska kunna åstadkomma en verklig beteendeförändring.

  Satsningen ”Steg för hållbar hälsa” ligger på Vårdcentral Värmland, som ansvarar för den digitala vården i länet. Enhetschefen Karin Jacobson har tillsammans med Sara Göransson, beteendevetare och Fil. dr i psykologi, fått uppdraget att driva det långsiktiga arbetet med att utveckla ett program som stödjer värmlänningar i att skapa mer hälsosamma vanor.

  En del av framgångsreceptet är fokus på små steg, att lägga till små enkla vanor till redan befintliga, och att deltagarna gör förändringen grundligt. De får hjälp att förstå sitt ”varför” och sedan stegvis jobba i den riktning de satt upp.

  Utvecklingspilot påbörjad i januari

  Socialstyrelsen har riktlinjer som rör fysisk aktivitet, kost och tobak- och alkoholvanor. Region Värmlands program har dock en bredare ansats och vill fånga upp ett större urval av ohälsosamma vanor, där ensamhet, våld i nära relationer, stress och spelmissbruk är några exempel. En första utvecklingspilot inleddes i januari, där 30 deltagare bland annat erbjuds stöd att förändra vanor kopplade till kost, fysisk aktivitet och stress.

  Sara Göransson har inför den nya satsningen gjort en förstudie där omvärldsbevakning ingick. Slutsatsen var att initiativ inte har saknats i vare sig Region Värmland eller i andra regioner. Den gemensamma nämnaren är dock att de flesta insatser har varit informationsinriktade, men utan konkret vägledning och stöd.

  – Det handlar inte om att människor inte vet vad de ska göra, utan hur de ska förändra sina ohälsosamma vanor, säger Sara Göransson.

  Karin Jacobson och Sara Göransson leder tillsammans Region Värmlands satsning ”Steg för hållbar hälsa”, som ska stötta värmlänningar i att skapa mer hälsosamma vanor.

  En bärande idé är att låta patienterna stötta varandra i grupp online. I grupperna kan det också finnas en överlappning av olika ohälsosamma vanor, där exempelvis stress också kan leda till en sämre kosthållning. Deltagarna kommer också att få tillgång till en digital hälsocoach och relevant medicinsk information. Hälsocoachen kan hantera frågor man inte vill ta i grupp och dessutom erbjuda fortsatt stöd när gruppsejourerna upphört.

  – Vi vet att förändring tar tid och att man därför behöver stöttning över tid. Forskningen visar också att självhjälpsgrupper där man stöttar varandra är väl fungerande för just beteendeförändringar, säger Karin Jacobson.

  Inspiration viktig drivkraft

  Det sociala, aktiva – till och med lustfyllda – är något både Karin Jacobson och Sara Göranson trycker på för att åstadkomma en beteendeförändring. Det finns exempelvis planer på ”Boosterträffar”, där deltagarna ett par gånger per år träffas fysiskt för att få energi och inspiration. Olika typer av forskning inriktad mot beteendeförändring och nudgeing-tekniker kan också prövas för att ge individen möjlighet att bygga en egen verktygslåda som fungerar i vardagen.

  – Det kan vara en blandning av olika teoretiska fält som möts, men inte krockar. Anledningen att man hamnar i programmet är att man inte lyckas genomföra en beteendeförändring på egen hand. Vi vill att det ska vara ett varmt program med humor och glädje. Det är tufft att göra en beteendeförändring, så vi vill att programmet ska vara levande och inspirerande, säger Sara Göransson.

  Vill skapa digital plattform för hela länet

  Vägen in i det digitala stödprogrammet kan ske på två sätt. Det ena är att man redan är sjuk och befinner sig i vården, det andra är att man själv vill ändra på en ohälsosam vana i förebyggande syfte. Sannolikt kommer ett urval att göras efter ett inledande hälsosamtal, där den som känner ett behov av att förändra en ohälsosam vana ska ha goda möjligheter att få delta.

  Efter att ha samlat kunskap och erfarenheter från utvecklingspiloten är på sikt målsättningen att erbjuda stöd för mer hälsosamma vanor för hela länet via en digital plattform. DigitalWell Arena har varit ett bollplank i processen för att hitta intresserade parter som kan bidra till att skapa en sådan plattform och följer med intresse utvecklingen av ”Steg för hållbar hälsa”.

  – Digitala verktyg som ökar människors möjligheter att ta ett större ansvar för sin egen hälsa kommer att bli viktigt i framtiden, om vi ska klara av välfärden trots minskade resurser, säger Elin Fouganthine, Innovation Manager på DigitalWell Arena.

  Kan motverka ökning av kroniska folksjukdomar

  Övervikt, högt blodtryck och pre-diabetes är exempel på tillstånd som kan påverkas av mer hälsosamma vanor. Värdet i att i tid avvärja risken för kroniska folksjukdomar är stort, både för individen och samhället. I en tidigare analys som gjorts av Region Värmland är gapet mellan två olika scenarion för länet där ytterligare två procent av befolkningen utvecklar ohälsosamma vanor, kontra att den minskar med samma andel, 3 000 nya sjukdomsfall på 15 år.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.