SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  DWA Fredagsmixen

  • 26 november
  • 13:10
  • Online + Elite Stadshotellet Karlstad
  Anmäl dig senast den 25/11

  TEMA: Barn och ungdomars hälsa

  Hur kan digital teknik stärka barns och ungdomars hälsa? Det är temat när DigitalWell Arena samlar en rad olika aktörer till ett samtal i ett angeläget ämne den 26 november. Delta på plats på Elite Stadshotell i Karlstad eller digitalt.

  Under samtalet delar medverkande från offentlig sektor, näringslivet och forskningen med sig av insikter, utmaningar och behov. Syftet är att samla erfarenheter och inspirera till nya arbetssätt och metoder.

  Bland andra kommer RF-SISU Värmland att ge en bild av hur barns och ungdomars idrottande förändrats över tid, och vad som krävs för att får fler att börja röra på sig.

  Region Värmland berättar om satsningen ”Jämlik barnhälsa”, och deras metodik för att synliggöra och förstå bakomliggande faktorer i utvecklingen av övervikt och fetma bland barn och unga. Vi får även lyssna till Tillitsbyrån och hurmårdu.nu om deras framgångar, men även behov och förbättringsmöjligheter.

  Från Karlstads universitet kommer Birgitta Persdotter, lektor i socialt arbete. Hon är bland annat aktiv i forskningsprojektet SAVE, vars syfte är att öka kunskapen om vilken typ och omfattning av våld som identifieras i barnavårds-utredningar, bedömningar av barns behov, barns delaktighet samt om barn oavsett ålder, kön och ursprung beviljas insatser på lika villkor.

  Dessutom berättar tre spännande företag hur deras olika digitala tjänster kan bidra till en bättre hälsa för barn och unga:

  • Snaptive, vars digitala kuratorstjänst möter eleverna på deras villkor – i mobilen.
  • Ineq Solutions, som lyfter arbetet med barns och ungas hälsa från individnivå till gruppnivå för att vrida fokus från riskfaktorer till skyddsfaktorer.
  • XYZ Education skapar möjligheter att analysera trender baserat på data från elevhälsan, med enkla visualiseringar av aktuella frågor för att skapa ökad förståelse och nya insikter.

  Träffen arrangeras i samverkan mellan DigitalWell Arena, Region Värmland och Karlstads universitet. Efter programmet finns möjlighet att på plats mingla och nätverka med talare och deltagare.

  Varmt välkomna!

  För vem?

  För alla intresserade av barn och ungdomars hälsa.

  När?

  Fredag 26 november kl. 13.10 – 14.30

  Var?

  Fysiskt:
  Elite Stadshotellet Karlstad

  Digitalt:
  Via Zoom, länk finns i din bokningsbekräftelse.

  Kostnad?

  Evenemanget är kostnadsfritt.

  Varmt välkommen!

  Evenemanget är ett samarrangemang mellan Region Värmland, Karlstads universitet och DigitalWell Arena.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.