SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Digital plattform för goda krafter ska minska ensamheten bland äldre

  Dugnad.ai erbjuder en digital plattform för att kartlägga, organisera och öka kraften i sociala nätverk. Tjänsten används just nu i ett norskt projekt för att minska ensamheten bland äldre.

  Med sitt inträde i DigitalWell Ventures acceleratorprogram hoppas Dugnad.ai att kunna exportera en norsk livsfilosofi. Uttrycket ”dugnad” innebär att man kavlar upp ärmarna och hjälps åt tillsammans, vilket är grunden för allt ideellt arbete.

  – Dugnad är det mest norska ord du kan tänka dig. Vi försöker digitalisera dugnadsidén och göra världen bättre på ett smartare och mer effektivt sätt, säger Geir Falkenberg, som grundat bolaget.

  Dugnad.ai en deltar i ett projekt som drivs av HelseINN för att minska ensamheten bland äldre i 19 norska kommuner. Deras digitala plattform kartlägger de äldres sociala nätverk och upplevda ensamhet. Via en app kan sedan olika frivilliginsatser mobiliseras och organiseras efter behov.

  Behöver nå individerna 

  Enligt Geir Falkenberg är skadeverkningarna av bristande sociala nätverk väldokumenterade på nationell nivå, men för att kunna hjälpa enskilda individer är det inte tillräckligt.

  – Frågar du en kommun idag hur många av deras äldre som är ensamma så har de inte sådan data. Kunskap om det en viktig del av det här projektet, säger Geir Falkenberg.

  Han menar också att en stor del av den traditionella vården riktar sig direkt till individen, vilket innebär att värdet av sociala nätverk ofta förbises. Sällskap för att komma ut på promenader efter en höftledsoperation kan med andra ord vara lika viktigt som själva ingreppet.

  – Vi kan kartlägga vem som verkligen har behov av mer aktiviteter och personer runt sig, så de inte blir sittande passiva och ensamma. Corona har visat ett ökat behov och det offentliga klarar inte att lösa den här utmaningen på egen hand, säger Tone Bjørnov, styrelseordförande i Dugnad.ai.

  ”Mycket välfärdsteknologi riskerar att reducera kontakten mellan människor – vi använder tekniken för att öka kontakterna.”

  Geir Falkenberg, grundare av Dugnad.ai

  Appen, som är verktyget för personerna i nätverken som utför olika insatser, kan i sig vara en del av lösningen. Tillsammans med Oslo kommun tittar Dugnad.ai på hur en snabbt växande grupp ”unga” pensionärer kan engageras som volontärer.

  – De måste aktiveras och är en potentiellt viktig resurs, men om de inte används riskerar många i stället själva att drabbas av ensamhet, säger Geir Falkenberg.

  Fyller tomrum

  Dugnad.ai är en licensbaserad tjänst och riktar sig främst till kommuner och frivilligorganisationer. Geir Falkenberg menar att plattformen kan lösa många utmaningar i skärningspunkterna mellan professionella och frivilliga insatser.

  – Att organisera det oorganiserade är mer krävande än att organisera ett företag. Det blir ofta väldigt ad hoc, ostrukturerat och svårt med rapportering kring vad som utförts. Här kan vi ge exakta instruktioner i appen om vad som ska göras med datum, tid och plats – och skicka ett tack efteråt! Jag menar också att man bör sätta större värde på de frivilliginsatser som utförs i samhället, säger Geir Falkenberg.

  Kan visa värdet av frivilliginsatser

  Dugnad.ai kan visa värdet av det ideella arbetet i en enskild organisation. Totalt sett uppskattas värdet av alla frivilliginsatser som utför i Norge till cirka 80 miljarder kronor årligen, men mer exakt data kring hur väl ett samhälles sociala skyddsnät fungerar är också viktigt för det offentliga. Bolaget har därför fått stöd av Innovasjon Norge för att vidareutveckla tjänsten.

  Plattformen är anpassningsbar och kan användas i en rad sammanhang, där sociala nätverk och frivilligarbete spelar en central roll. Från miljöorganisationer till idrottsföreningar. Det stora fokuset på hälsa bottnar i Geir Falkenbergs egen bakgrund som sociolog, som har fått honom att fundera kring hur digitala hälsotjänster påverkar mänskliga kontakter.

  – Mycket välfärdsteknologi riskerar att reducera kontakten mellan människor – vi använder tekniken för att öka kontakterna, säger han.

  Globalt behov

  Dugnad.ai är också involverade i en indisk satsning, You can free us, för att hjälpa unga flickor ur prostitution. Behovet av att öka kraften i sociala nätverk är globalt, anser Geir Falkenberg. En stor anledning till att bolaget anslutit sig till DigitalWell Ventures accelerator är tillgången till expertis och nätverk som gör det möjligt att nå en internationell marknad, där Sverige ligger närmast till hands.

  – Kan vi utföra samma aktiviteter för att minska ensamheten bland äldre på båda sidor gränsen så skulle de vara väldigt intressant. Därför skulle vi gärna testa vilja göra tester i samarbete med svenska kommuner, säger Geir Falkenberg.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.