SEARCH
  Stäng den här sökrutan.

  Hon ser test som motor för digital innovation

  Hon har tidigare bidragit till att öka säkerheten i Volvos bilar – nu vill Elin Fouganthine stötta offentlig sektor i att utnyttja potentialen i digital hälso- och välfärdsteknik: "Det ger mig driv och engagemang, eftersom det påverka så många. I slutändan handlar det om att människor ska må bra."

  Elin Fouganthine är sedan september ny Innovation Manager på DigitalWell Arena. Hennes största fokus ligger just nu på att skapa så kallade ”Hälsoarenor”. Samarbetsytor där offentlig sektor, näringslivet och akademin tillsammans kan testa och utveckla digitala hälsotjänster som kan bidra till att lösa våra stora samhällsutmaningar.

  – Fokus är att ta reda hur digital teknik på ett mer övergripande och integrerat sätt kan bidra till att lösa olika utmaningar, där enskilda tester kan ge kunskap att bygga vidare på. Det är ett sätt att jobba upp sin innovationsmetodik och gör det enklare att ta till sig nya lösningar när de väl kommer. Att testa saker har i sig ett värde, säger Elin Fouganthine.

  Skalbarhet en viktig poäng

  Hon ser sin egen roll som att vara en brygga mellan näringslivet och offentlig sektor, där tester i verklig miljö både ska bidra till att skapa nytta i verksamheten och öka kontaktytorna. En viktig poäng med test av digitala hälso- och välfärdstjänster är dessutom att medverka till att effektiva lösningar når så många som möjligt, något som gynnar både företagen och offentlig sektor.

  – Det handlar inte om att hjälpa en enstaka kommun med psykisk ohälsa, om en lösning visar sig framgångsrik vill vi göra den tillgänglig för alla kommuner. Vi testar inte bara ny teknik, utan också nya sätt att samarbeta, säger Elin Fouganthine.

  Elin Fouganthine, Innovation Manager på DigitalWell Arena.

  I grunden är hon civilingenjör, med inriktning mot teknisk design. Hon beskriver själv sitt jobb inom DigitalWell Arena som ett serviceyrke, för att stötta de som vill förändra i att våga använda ny teknik. Samtidigt är förstås användarnas perspektiv alltid i fokus. En erfarenhet hon har med sig efter fem år i bilbranschen, där kundernas efterfrågan var en ständig drivkraft till förändring.

  Trygga tester av nya metoder

  Från fordonsindustrin tar Elin Fouganthine också med sig ett exempel på att en liten förändring ibland kan ge en stor effekt. Genom att ifrågasätta en komponent på behållarna för bromsvätska bidrog hon till att minska brandrisken vid en krock.

  – Det visade sig gå superbra att helt enkelt ta bort en liten plastbit. Jag fick patent på den lösningen, som sedan 2016 finns i nästan alla Volvos bilar. Jag tror det är viktigt att skapa nya frågeställningar, om vi gör något på ett sätt som inte funkar – kan vi inte ändra det då? DigitalWell Arena ska hjälpa till att testa nya saker i offentlig sektor på ett tryggt sätt som inte äventyrar kärnverksamheten, säger Elin Fouganthine.

  Kontaktnät som öppnar för nya idéer

  Hon tror också att DigitalWell Arenas snabbt växande kontaktnät kan bli en stor tillgång för att identifiera och visa kraften i digitala lösningar. Ett aktuellt exempel är Geras Solutions digitala verktyg för demensutredningar, som testas i Torsby. En typ av distansbaserad hälsotjänst som kan bidra till nya arbetsmetoder för att minska den resursbrist som annars hotar offentlig sektor, anser Elin Fouganthine:

  – Är en arbetsuppgift väldigt resurskrävande är det inte säkert att det hjälper att rekrytera fler, i stället måste vi kanske söka en ny lösning som frigör resurser. Det handlar inte om att ersätta personal med digitala prylar, utan göra rätt saker så att vi verkligen kan vårda och ta hand om människor.

  eu_fond_logo

  EUROPEISKA UNIONEN – EUROPEISKA REGIONALA UTVECKLINGSFONDEN

  Det regionala projektet DigitalWell finansieras av Europeiska Unionen – Europiska regionala utvecklingsfonden. Syftet med DigitalWell är att vi tillsammans ska utveckla digitala lösningar för behov inom välfärden med användarens egenförmåga i fokus.